واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  47   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
1 اداره کل حوزه مدیریت ایران تهران تهران
3 اداره کل سرمایه انسانی ایران تهران تهران
4 اداره کل حقوقی و دعاوی ایران تهران تهران
5 اداره کل بازرسی ایران تهران تهران
6 اداره کل روابط عمومی ایران تهران تهران
7 اداره کل اعتبارات ایران تهران تهران
8 اداره کل خزانه ایران تهران تهران
9 اداره کل نظام های پرداخت ایران تهران تهران
10 اداره کل حسابداری مالی ایران تهران تهران
11 اداره کل مهندسی و املاک ایران تهران تهران
13 اداره کل کارپردازی ایران تهران تهران
14 اداره کل رفاه و درمان ایران تهران تهران
16 اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری ایران تهران تهران
17 اداره کل سازمان و روش ها ایران تهران تهران
18 اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی ایران تهران تهران
21 اداره کل آموزش ایران تهران تهران
22 اداره کل مدیریت عملیات بانکی ایران تهران تهران
24 اداره کل ضمانتنامه های ارزی ایران تهران تهران
25 اداره کل حراست ایران تهران تهران
26 اداره کل پیگیری و وصول مطالبات ایران تهران تهران

<<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها