مشخصات واحد

اداره کل مدیریت عملیات بانکی   -   کد: 22

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - فردوسي - خيابان فردوسي،روبروي سفارتخانه آلمان، ادارات مركزي بانك ملي ايران
نوع واحد: ادارات کل
پیش شماره: 021
کد پستی: 1135931596
آدرس ايميل: personal0022@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 98 نفر

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
دورنگار دفتر ریاست محترم اداره:  60994182
دفتر رياست محترم اداره:  66732341
دفتر رياست محترم اداره:  60993058
معاونت ارزی:  60993053
معاونت نرم افزار:  60993091
معاونت سخت افزار:  60993087
معاونت عملیات و سایت:  60993161
معاونت عملیات و سایت:  66738387
دایره دفتر:  66739496
ریاست دایره دفتر :  60993051
معاون دایره دفتر:  60993062
صدور نامه ها:  3071
ثبت نامه:  3079
ماشین نویس:  3842
دورنگار دفتر:  66731389
اتاق کنفرانس:  3089
آبـــدارخـانه:  3806
دورنگار دفتر:  66730158
واحد کارشناس مالی:  3072
دایره دفتر:  3061
دایره دفتر:  66739466
دایره دفتر:  3051
دایره تخصیص تجهیزات و ملزومات رایانه ای:  3153
دایره تخصیص تجهیزات و ملزومات رایانه ای :  4166
دایره تخصیص تجهیزات و ملزومات رایانه ای :  66736072
دایره تخصیص تجهیزات و ملزومات رایانه ای :  3074
دایره تخصیص تجهیزات و ملزومات رایانه ای :  3073
دایــره حسابداری:  4176
دایــره حسابداری:  3135
واحد کارشناسی مالی:  4178
واحد کارشناسی حقوقی:  3075
دایره حسابداری:  3085
دایره حسابداری:  3795
دایره حسابداری:  4165
دایره حسابداری:  66739051
گروه نرم افزار:  4172
گروه نرم افزار:  4207
گروه نرم افزار:  4175
گروه نرم افزار:  3080
گروه نرم افزار:  66717841
گروه اتوماسیون اداری:  3055
گروه سخت افزار:  66734263
گروه سخت افزار:  4179
گروه سخت افزار:  66739679
گروه سخت افزار:  3078
سایت کامپیوتر مرکزی(فردوسی):  3843
سایت کامپیوتر مرکزی(فردوسی):  3096
سایت کامپیوتر مرکزی(فردوسی):  3844
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3144
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3845
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3064
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3092
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3097
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3093
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  66737816
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  66739855
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  66752569
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  66726848
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  66738696
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3098
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  66738201
افتتاح حساب دسته ای:  3138
سایت کامپیوتر مرکزی (فردوسی):  3151
گروه شبکه:  4155
گروه شبکه:  3127
واریــز حقــوق:  66753392
واریــز حقــوق:  2768
واریــز حقــوق-دورنگار:  66753095
واریز حقوق :  2767
گروه پیشخوان خدمت:  3082
گروه پيشخوان خدمت:  66738718
گروه پیشخوان خدمت:  4215
گروه پیشخوان خدمت:  3068
گروه تسهیلات:  3129
گروه تسهیلات:  3125
گروه تسهیلات:  3126
تلفن بانک،همراه بانک،سبا،بینا،رعد ملی،بورس و درگاه :  66725247
درگاه اینترنتی:  4213
درگاه اینترنتی:  4214
درگاه اینترنتی:  4211
گروه کارت:  4203
گروه کارت:  4217
گروه کارت:  4201
گروه POS،PCPOS،طرح آذرخش:  4208
گروه کارت:  4202
امداد شعب ارزی:  66739714
امداد شعب ارزی:  66739802
گروه ارزی:  4164
امداد شعب ارزی:  60994222-الی-60994218
گروه ارزی:  4174
گروه ارزی:  3065
گروه ارزی:  3077
گروه ارزی:  4173
گروه ارزی:  3076
گروه ارزی:  4183
دایــره برق و UPS:  66732675
دایــره برق و UPS:  4170
دایره برق و UPS:  2615
گروه خودپرداز، خوددریافت، کیوسک:  4216
گروه خودپرداز، خوددریافت، کیوسک:  4210
گروه خودپرداز، خوددریافت، کیوسک:  4204
گروه خودپرداز،خوددریافت،کیوسک،و VSATوVNB:  4209


  پیام مدیر واحد   اداره کل مدیریت عملیات بانکی

اداره کل مدیریت عملیات بانکی مسئولیت طراحی ، نصب و راه اندازی و راهبری عملیاتی سیستم ها و سرویس های واحدهای بانک (سخت افزاری ، نرم افزاری ، UPS و...) انجام امور اداری مربوط به برگزاری مناقصه ، عقد قرارداد و خرید نیازهای اعلام شده از سوی اداره کل شبکه و زیرساخت و توزیع اقلام مذکور ، مدیریت سرویس (SM)، مدیریت سطح سرویس (SLM)، مدیریت نحوه ارتباط و سرویس گیری بین سامانه های عملیاتی بانک و مدیریت پیشخوان خدمت را عهده دار است.   مجید جعفریان

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   اداره کل مدیریت عملیات بانکی  مشاهده >>

اداره کل فناوری اطلاعات به عنوان مجري امور انفورماتیکی و بانکداری نوین  (سخت افزار و نرم افزار و ارتباطات) کلیه واحدهای بانک اعم از شعب، ادارات امور شعب، بیمارستان و ادارات کل فعالیت نموده و بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر براي مشتريان تلاش مي‏نمايد تا با استفاده از آخرين فناوري هاي رايانه‏اي نسبت به مکانيزه نمودن سيستمهاي دستي و ارتقاء آن در بانك اقدام نمايد.

اين اداره كل در حال مسئولیت های ذيل را برعهده دارد:

 1. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت خدمات، ابزارها و کانالها 2. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت عملیات 3. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت مراکز داده 4. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت امنیت و حراست اطلاعات 5. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت شبکه و ارتباطات 6. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت سخت‌افزار 7. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت اطلاعات، محتوی مستندات و داده‌ها 8. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت تداوم خدمات ICT 9. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت محصولات و نرم‌افزارها 10. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت کیفیت IT 11. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت ریسک پروژه‌های IT 12. برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر مدیریت

برنامه‌های راهبردی "شرح وظایف و مسئولیت های اداره كل فناوری اطلاعات" 1. مطالعه و بررسي نيازهاي اتوماسيون بانک در ادامه و تکميل سيستم های موجود با ملحوظ داشتن سياست هاي اتخاذي مديريت 2. انجام بررسی ها و مطالعات لازم به منظور ارزیابی نیازهای فنی دارندگان و پذیرندگان کارت ها 3. مطالعه و بررسي خدمات شرکت هاي رايانه اي و ايجاد ارتباط با آنها به منظور تأمين هرچه بهتر نيازمندي هاي انفورماتيک بانک 4. استعلام و آگاهي از نظرات مديران ارشد و انجام مشاوره با سازمان ها و شرکت ها جهت دستيابي به نقطه نظرات و ديدگاه هاي آنها به منظور پيشنهاد خط مشی ها به مديريت امور فناوري اطلاعات و تدوين برنامه هاي مرتبط با امور مذكور 5. تهيه گزارش هاي لازم و دريافت مجوز از مديريت محترم بانک در مورد تعميم، بهبود، گسترش و يا تغيير در امور مربوط به فن آوری اطلاعات بانک 6. تهيه و تدوين دستورالعمل ها و روش هاي عملياتي لازم در خصوص ماشيني شدن امور مختلف بانک در ادارات و واحدها، و امور مربوط به انواع کارت ها 7. دريافت بازخور از چگونگي اجراي کامل تصميمات هيأت مديره و مديريت امور فناوري اطلاعات همچنين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي تهيه و تدوين شده جهت بهره برداري از سيستم هاي نرم افزاری و سخت افزاری نصب شده در بانک 8. انتخاب مشاوران جهت توسعه و بهبود وضعیت فن آوری اطلاعات بانک 9. نمايندگي بانک در برابر شرکتهاي طرف قرارداد به منظور انجام امور مربوط به فن آوری اطلاعات و امنیت (فاوا) عمليات بانکي و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف بانک و شرکت هاي مجري در رابطه با اجراي طرح اتوماسيون، آماده سازي، نصب و بهره برداري از تجهيزات موضوع قراردادها 10. نظارت بر حسن انجام امور فاوا شامل پيگيري تأمين احتياجات سازماني و نيروي انساني و تدارک تجهيزات و لوازم و وسايل سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز بانک و شرکت هاي طرف قرارداد طبق شرايط و مندرجات قراردادهاي تنظيمي، ملزم به تأمين آنها در مقاطع زماني معين مي باشد. 11. بررسي مستمر گزارش از طرح ها مبتني بر قرارداد از ادارات و واحدها جهت مقايسه و تطبيق موارد عنوان شده از سوي آنها و مشخص نمودن کميت و کيفيت فعاليت هاي انجام شده و انعکاس مراتب به مديريت بانک. 12. رسيدگي به درخواست هاي مربوط به تأمين آمار و اطلاعات و مدارک مورد نياز شرکت هاي طرف قرارداد در امور اتوماسيون و تشخيص سوابق مورد تقاضا و ترتيب پيگيري و تحويل آنها توسط ادارات و واحدهاي مختلف بانک به شرکت هاي متقاضي و بالعکس 13. معرفي نمايندگان و بازرسان بانک به شرکت هاي طرف قرارداد و معرفي مأمورين عملياتي شرکتها به واحدهاي بانک 14. همکاري با اداره آموزش و مديريت در اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز در خصوص توسعه و بهبود فاوا در بانک 15. بررسي صورتحساب ها و پيگيري و تبادل اسناد و مدارک مربوطه طبق مفاد قرارداد بين بانک و شرکت هاي طرف قرارداد در زمان هاي مقرر 16. دريافت نامه ها و گزارش ها از ادارات و واحدهاي مختلف، شرکت ها و سازمان ها در امور مربوط به اتوماسيون و پاسخ به پرسش ها و رسيدگي به مسائل مطروحه با همکاري شرکت هاي طرف قراداد 17. تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از پيشرفت کارها و نيز تنگناها و نارسايي ها و مشکلات واحدها و ادارات مختلف در امور انفورماتيک و مدیریت داده و تسليم آن به مديريت و پيگيري جهت رفع و حل آنها تا حصول نتيجه 18. جمع آوری، تلفیق، طبقه بندی، کنترل، پردازش و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ارزی و ریالی کلیه واحدها (شعب، ادارات امور و ادارات کل مرکزی) 19. شرکت در جلسات، همايش ها، کنفرانس ها، نمايشگاه ها و ارتباط مداوم با سازمان ها و شرکت هاي رايانه اي داخل و خارج از کشور جهت آشنايي و کسب اطلاعات لازم از پيشرفت ها و فناوري هاي حاصل شده به منظور توسعه فاوا در بانک و در صورت نیاز ارجاع آن به شرکت های طرف قرارداد 20. بررسی میزان اثر بخشی کانالهای تحویل خدمات به مشتریان بانک 21. تعیین ارکان امنیت بانک، شناسائی نقاط ضعف سیستم ها، تامین و حفظ سطح امنیت مطلوب سامانه های IT ، تدوین سیاست امنیتی و تعیین اهداف و راهبردهای امنیت IT در تمامی سطوح سیستم از قبیل امنیت شبکه و ارتباطات، امنیت web ، امضاهای دیجیتالی، رمزنگاری و غیره 22. مدیریت، رفع اشکال و تهیه خط مشی و مقررات جهت تأمین امنیت اطلاعات مبادله شده بر روی شبکه های ارتباطی راه دور و محلی بانک 23. مدیریت و نظارت بر سیستم و اطلاعات کلیه سایت های کامپیوتر مرکزی و مراکز داده ای بانک و انجام کلیه امور مرتبط 24. مطالعه و شناسائی پروژه های انفورماتیکی مورد نیاز بانک جهت اجرا و اولویت بندی آنها و بررسی شرایط عنوان شده از سوی شرکت ها، پیمانکاران و مجریان پروژه ها به لحاظ صحت آنها (مدت، مبلغ و ...) همچنین کنترل مراحل پیشرفت و اجرای پروژه ها 25. بررسی و رفع مغایرت های سیستم ها و راهنمائی شعب و واحد ها در مورد چگونگی برطرف نمودن مغایرت و در صورت لزوم صدور سند اصلاحی و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز مجدد مواردی که سبب ایجاد مغایرت گردیده است. 26. دریافت و بررسی تقاضاهای درخواست کنندگان نصب پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز 27. انجام ساير امور که از طريق مديريت عالي بانک و يا بخشنامه ها و دستورالعمل ها محول مي گردد.

"شرح وظايف دواير اداره كل فناوری اطلاعات" شرح وظايف دایره درجه یک دفتر 1. ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره 2. پیگیری مکاتبات انجام شده 3. کنترل سیستم حضور و غیاب 4. محاسبه و استخراج اضافه کاری پرسنل اداره 5. پیش بینی و درخواست ملزومات مصرفی اداره 6. انجام مکاتبات پرسنلی با واحدهای ذیربط 7. پیگیری امور مربوط به تأسیسات اداره 8. پیگیری امور مربوط خدمات (پرسنلی، اداری و خدماتی) 9. توزیع انواع بن های پرسنل اداره 10. ارسال و پیگیری تعمیر دستگاه های رایانه ای و غیر رایانه ای معیوب 11. صدور دفترچه درمانی جهت پرسنل 12. کنترل و مدیریت اثاثیه اداری 13. انجام کلیه امور محوله و معوق گروه کارشناسان تحت نظر رئيس اداره كارشناس حقوقي كارشناس مالي كارشناس مديريت امنيت و حراست اطلاعات ( NOC,SOC ) كارشناس مديريت تداوم خدمات ICT كارشناس نظارت و پيگيري فناوري (كيفيت ،ارزيابي عملكرد) كارشناس مديريت ريسك پروژه هاي IT كارشناس مديريت برنامه هاي راهبردي "معاونت عملیات" عملیات اجرائی و تخصصی ( مرتبط با دواير سایت مرکزی ،داده آمائی، بهره برداری و برق و UPS )که در معاونت عملیات انجام می شود به شرح زیر است: 1. راهبری کامپیوتر های مرکزی (متمرکز و غیر متمرکز) 1.1. راهبری نرم افزارهای سیستمی 1.2. راهبری نرم افزارهای کاربردی و کمکی 2. پشتیبانی و نظارت سخت افزاری کامپیوتر مرکزی (متمرکز و غیر متمرکز) 3. راهبری سیستم ملی کارت شامل نرم افزارهای پایه، کاربردی، کمکی و سخت افزار 4. راهبری سیستم اینترنت شامل نرم افزارهای پایه، کاربردی، کمکی و سخت افزار 5. راهبری سیستم های واحدهائی که در سایت مرکزی کامپیوتر نصب می شوند. شامل نرم افزارهای پایه، کاربردی، کمکی و سخت افزار 6. پشتیبانی مونیتورینگ شبکه ارتباطی 7. پشتیبانی، راهبری و نظارت تأسیسات جانبی مانند برق، UPS، سیستم های خنک کننده، اطفای حریق، ... 8. راهبري و پشتيباني سيستم‌هاي تسهيلات و دفتر کل 9. خدمات نظارت، پشتیبانی و مشاوره ای عملیات "معاونت نرم افزار" پنج نوع عملیات اجرائی و تخصصی در معاونت نر م افزار انجام می شود. این عملیات عبارتند از: 1. دریافت و بررسی نیازهای نرم افزاری شعب و ادارت 2. تجزیه و تحلیل و همآهنگی جهت تهیه نرم افزار ها 3. نظارت بر عملکرد صحیح نرم افزارهای تولید شده داخلی و بسته های نرم افزاری خریداری شده 4. تست و همآهنگی جهت توسعه نرم افزار 5. بررسی و رفع مغایرت های ایجاد شده ناشی از اشتباهات شعب یا نرم افزار در سیستم غیرمتمرکز "معاونت شبكه و سخت افزار" این معاونت شامل گروه های کارشناسان شبکه ، سخت افزارو کارشناسان تحقیق وتوسعه و دایره درجه یک تهیه توزیع تجهیزات و ملزومات رایانه ای، می شود. تهیه و تأمین سخت افزار و توزیع آن ها به واحد های بانک، نظارت بر نحوه استفاده از اقلام توزیع شده و نحوه بکار گیری آن ها در واحد های بانک بر عهده این معاونت می باشد. "معاونت خدمات نوین" اين معاونت شامل گروه هاي كارشناسان عمليات كارت و كارشناسان اينترنت ميباشد،كه كليه امور مربوط به كنترل، نظارت و توسعه محصولات كارتي و همچنين بررسي مورد نياز جهت تدوين برنامه توسعه، نصب و راه اندازي سيستم هاي اينترنتي بر عهده اين معاونت مي باشد.


  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   اداره کل مدیریت عملیات بانکی
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    16:00 - 7:30
    يکشنبه    16:00 - 7:30
    دوشنبه    16:00 - 7:30
    سه شنبه    16:00 - 7:30
    چهارشنبه    15:00 - 7:30
    پنجشنبه    13:00 - 8:00
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها