مشخصات واحد
 

اداره کل ضمانتنامه های ارزی   -   کد: 24

کد سوئیفت: MELIIRTHLGD
آدرس: ایران - تهران - تهران - بلوار میرداماد- پلاک 190
نوع واحد: