مشخصات واحد
 

اداره کل نظام های پرداخت   -   کد: 9

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - خیابان سعدی شمالی - پایین تر از منوچهری پلاک 496
نوع واحد: ادارات کل
پیش شماره: 021
کد پستی: 1145957931
آدرس ايميل: personal0009@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 94 نفر

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
مدیریت اداره کل (رئیس):  33910760
مدیریت اداره کل (رئیس و معاونین):  33910761
مدیریت اداره کل (رئیس و معاونین):  33910762
مدیریت اداره کل (رئیس و معاونین):  33910763
مدیریت اداره کل (دورنگار رئیس):  33953776
دایره دفتر (رئیس):  33910764
دایره دفتر (معاونین):  33924713
دایره دفتر (دورنگار):  33910758
سوپروایزر اداره:  داخلی (220) 33947198
دایره چکاوک (رئیس) :  داخلی(218) 33924520
دایره چکاوک (معاونین):  داخلی (215-216) 33924705
دایره چکاوک (دورنگار):  33910759
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33947491
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 36613207
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33924608
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33910768
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33910756
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33910755
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33955511
دایره چکاوک (کارکنان):  داخلی (221-234) 33910757
دایره شتاب (رئیس):  33924690 داخلی (240)
دایره شتاب (معاونین):  33953885 داخلی (241)
دایره شتاب (معاونین):  33952392 داخلی (242)
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33112177
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33924534
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33924717
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33957974
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33955851
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33924617
دایره شتاب (کارکنان):  داخلی (243-251) 33955056
دایره شتاب (دورنگار):  33955059
دایره پایا (رئیس):  33114145 داخلی (252)
دایره پایا (معاون):  33953689 داخلی (253)
دایره پایا (کارکنان):  داخلی (270و257-255) 33952584
دایره پایا (دورنگار):  33910754
دایره طرح خدمت (رئیس):  33910767 داخلی (260)
دایره طرح خدمت (معاون):  33910767 داخلی (254)
دایره طرح خدمت (کارکنان):  33910767 داخلی (261)
دایره حسابداری (رئیس):  33114143 داخلی (280)
دایره حسابداری (معاون):  33924615 داخلی (281)
دایره حسابداری (کارکنان):  33910765 داخلی (282)
دایره حسابداری (کارکنان):  داخلی (283-284-285) 33910766
دایره حسابداری (دورنگار):  33924708
دایره رفع مغایرت سیستم متمرکز :  داخلی (270-264) 33949314
دایره رفع مغایرت سیستم متمرکز:  داخلی (270-264) 33949216
دایره رفع مغایرت سیستم متمرکز-دورنگار:  33114144
دایره رسیدگی اسناد (رئیس):  33112186
دایره رسیدگی اسناد (دورنگار):  33911290
کارشناسان:  داخلی (238-236) 36612689
دایره ساتنا (رئیس):  33952523 داخلی (287)
دایره ساتنا(معاون):  داخلی (289-288) 33947467
دایره ساتنا (کارکنان):  داخلی (294-290) 33946938
دایره ساتنا(کارکنان):  داخلی (294-290) 33949336
دایره ساتنا(کارکنان):  داخلی (294-290) 33948954
دایره ساتنا(کارکنان):  داخلی (294-290) 33114146
دایره ساتنا (دورنگار):  33985167
دایره ساتنا (دورنگار):  33985168


  پیام مدیر واحد   اداره کل نظام های پرداخت

"اداره کل نظام های پرداخت" اداره ای از مجموع ادارات مرکزی بانک ملی ایران میباشد که تحت نظارت معاونت محترم شعب انجام وظیفه مینماید و مسئولیت تحلیل ، تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی های مربوط به کلیه مبادلات الکترونیکی در حوزه نظام های پرداخت و نظارت بر مكانيزم‌های پشتيبانی از پرداخت‌های كلان آنی (ساتنا)، پرداخت‌های خُرد با تعداد زياد (پایا)، نظام تصويربرداری از چك (چکاوک) ,شتاب و شاپرک به منظور ارائه خدمات نوین مشتري محور با كيفيت بالا در حوزه بانکداری الکترونیکی را دارد.  

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   اداره کل نظام های پرداخت  مشاهده >>- این اداره رسماً از سال 1350 ایجاد و فعالیت خود را شروع نمود. پس از گذشت 44 سال از تاسیس آن حوزه فعالیت این اداره تا اقصی نقاط کشور گسترش یافته بطوریکه روزانه با 15000 واحد فعال در شبکه بانکی ارتباط دارد.

- این اداره کل دارای 9 دایره و یک گروه کارشناسی به شرح ذیل میباشد

  • گروه کارشناسان

  • دایره چکاوک

  •  دایره ساتنا

  •  دایره شتاب

  •  دایره پایا

  • دایره طرح خدمت

  • دایره رفع مغایرتهای سیبا

  • دایره دبیرخانه

  • دایره حسابداری

  • دایره رسیدگی اسناددایره چکاوک

دایره چکاوک به منظور تبادل اطلاعات ونصاویر کلیه چکها جاری اشخاص ،رمزدار بین کلیه بانکها به روش سیستمی که باعث تسریع در امر واریز وجوه به حساب مشتریان میگردد تاسیس گردیده است.طرح چکاوک درکلیه استانهای کشور اجرایی گردیده و مبادله فیزیک چک در  بانکهای کشور انجام نشده و اطلاعات و تصاویر چکها پس از ارسال به مرکز(اداره کل  نظام های پرداخت) جهت مبادله با بانکها به بانک مرکزی ارسال می گردد

   مهمترین وظایف دایره چکاوک به شرح ذیل میباشد:


1-راهنمایی شعب برای رفع مغایرت مربوط به چکاوک

2-بررسی نامه های ارسالی از شعب بابت اشتباه کاربران

3-انجام مکاتبات با بانکها در خصوص مغایرتهای شعب

4-تماس با شعب و انجام مکاتبه جهت رفع مغایرت با بانکها

5-دریافت سند شعب و انجام ساتنا جهت اعاده وجه بانکها

6-دریافت وجه از بانکها از طریق ساتنا و صدور سند برای شعبدایره ساتنا

ساتنا نظامی است الکترونیک که فعالیت خود را از آذر ماه سال 1386 آغاز نموده، پردازش و تسویه تراکنشهای بین بانکی و دستور پرداختهای فوری را بصورت انفرادی و آنی بر عهده دارد. کلیه دستور پرداختهای ساتنا پس از تسویه شدن در این سامانه، برگشت ناپذیر (Irrevocable) و نهایی (Final) بوده و منحصرا بصورت on-line و در قالب پیام سوئیفت ارسال و پذیرش می شوند.ساعت کار این سامانه در طی شبانه روز محدود بوده و از ساعت 7:30 الی 16:00 برای روزهای شنبه تا چهارشنبه و 7:30 الی 13:30 برای روزهای پنج شنبه برای ارائه خدمت به مشتریان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه بانکها تعیین گردیده است.

از مهم ترین وظایف دایره ساتنا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:1-تبدیل و پردازش دستور پرداختهای بانک به بانک (B to B) و بین بانکی مشتریان (C to C)

2-انتقال وجوه ریالی بابت خرید ارز از بانک مرکزی، برای مشتریان دارای مجوز (اعتبارات اسنادی)

3-صدور دستور پرداخت بابت دریافت اسکناس، نیکل و ایران چک از سازمان نشر اسکناس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4-تسویه نتیجه عملیات چکاوک و دریافت و پرداخت وجوه مربوط به مغایرتهای آن با سایر بانکها

5-تسویه نتیجه عملیات پایا و دریافت و پرداخت وجوه مربوط به مغایرتها و اشتباه واریزیهای سامانه مذکور

6-تسویه نتیجه عملیات شاپرک، طرح خدمت(شیبا) و شتاب

7-انتقال وجوه متمرکز بابت صورت وضعیتهای مسافرتی، فروش تمبر، سفته و برات و بارنامه مربوط به اداره کل خزانه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

8-دریافت وجوه سود اوراق مشارکت نزد سایر بانکها و انتقال آن به اداره کل حسابداری، بودجه و آمار

9- انعکاس مازاد وجوه خزانه شعب شهرستان به اداره کل خزانه

10-انتقال هرگونه وجوه پرداختی بانک اعم از مالیات مربوط به سودهای ابرازی و سایر پرداختها

11-دریافت و انتقال وجوه یارانه های سرپرست خانوار مربوطه به سازمان هدفمندسازی  یارانه ها

12-انتقال وجوه دریافتی بابت حقوق کارکنان سازمانها و نهادهای دولتی

13-پاسخگویی به مکاتبات محرمانه ادارات کل حراست، مبارزه با پولشویی و بازرسی و سایر نهادها اعم از بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و ...

14-رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای تلفنی مشتریان

15-تهیه و ارسال آمار روزانه عملیات ساتنا به اداره کل حسابداری، بودجه و آمار جهت انعکاس در سامانه داشبورد مدیریت

16-بررسی و اقدام درخصوص برگشت حوالجات ناموفق و همچنین اشتباه واریزی مشتریان و کاربران شعب

 دايره رفع مغايرتهاي شتاب

دايره شتاب با پيوستن بانك ملي ايران از سال 83 به شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) با هدف يكپارچه كردن و به هم پيوستن سامانه هاي كارت آغاز به كار كرد و در حال حاضر مركز شتاب به عنوان سوييچ اصلي كارتهاي بانكها در كشور ايفاي نقش نموده و تمامي بانكهاي كشور در آن عضويت دارند و عمليات تحت پوشش شتاب دامنه وسيعي از تبادلات از قبيل برداشت وجه نقد،‌انتقال وجه،‌ خريد الكترونيكي، پرداخت قبوض، مانده گيري و خريد شارژ و ... را در برمي گيرد

  از مهم ترین وظایف دایره شتاب می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1- تسويه اسناد مبادلات بين بانكي بابت تراكنشهاي شتاب صادره ازسوي بانك مركزي ج.ا.ا

2- كنترل و پيگيري مانده هاي دفتر كل شعبه شتاب در سيستم متمركز و ثبت اسناد اصلاحي بابت مغايرتها

3- پيگيري و رفع مغايرتهاي شتاب بابت تراكنشهاي برداشت وجه از خودپردازهاي بانك ملي بابت كارتهاي ساير بانكها

4- پيگيري و رفع مغايرتهاي شتاب بابت تراكنشهاي انتقال وجه از درگاههاي خودپرداز، اينترنت و شعبه

5- پيگيري و رفع مغايرتهاي شتاب بابت تراكنشهاي پرداخت قبض، خريد شارژ و مانده گيري از درگاههاي خودپرداز بابت كارتهاي ساير بانكها

6- پيگيري و رفع مغايرتهاي شتاب اعلام شده از سوي شركت داده ورزي سداد، مشتريان و شعب بابت تراكنشهاي پايانه فروشگاهي، مراكز دولتي و اينترنتي متصل به سوييچ شاپرك

7- اعلام علت مسدودي ويا برداشت از حسابهاي ملي به شعب و مشتريان كه از طريق كد شعبه شتاب (8888) مسدود و يا برداشت گرديده است .

8- پاسخگويي و راهنمايي شعب و واحدهاي بانك بابت كليه موضوعات مربوط به تراكنشهاي شتاب

9- پاسخگويي و راهنمايي مشتريان بابت كليه موضوعات مربوط به تراكنشهاي شتاب دایره پایا 

 پایا سامانه ای است که با آن  مي‌توان دستور پرداختهاي متعددی را از طرف بانكها  و مشتریان دريافت، و براي واریز به بانكهاي مقصد ارسال نمود که به صورت انفرادي يا انبوه صورت میپذیرد.دستور پرداختها  به صورت شبانه روزی و در کل ایام هفته از طریق سامانه مذکور قابل ارسال میباشد، و در صورتی که خارج از ساعت کاری باشند با اولین سیکل کاری روز بعد به حساب مشتریان بانک مقصد واریز میشوند. امور مربوط به رفع مغایرت  حواله ها و تسویه وجوه با بانکها در دایره پایا مستقر در این اداره کل صورت میپذیرد.

از مهمترین وظایف دایره مذکور میتوان به موارد ذیل اشاره نمود


1- دریافت فایلهای مختلف مربوط به عملیات پایا از شرکت خدمات انفورماتیک از طریق FTP در زمانهای مختلف روز کاری

2- بررسی نامه های دریافتی از شعب ملی و واحدهای پایای سایر بانکها در خصوص اشتباهات صورت گرفته در صدور حواله های پایا (اعم از اشتباه کاربران شعب و یا مشتریان) و صدور نامه برای واحدهای پایای بانکهای مربوطه و شعب ملی و پیگیری از واحدهای مربوطه تا وصول و برگشت وجه حواله پایا

3- دریافت پاسخ از بانکها و شعب مورد نظر در ارتباط با بند فوق و تهیه و صدور اسناد مرکز و نامه برای استرداد وجوه

4- بررسی و رفع انواع مغایرتهای ایجاد شده در شعب و سرفصلهای مربوط به عملیات حواله های پایا

5- کنترل حسابها ، مسدودی و برداشت وجوه از حساب مشتریان ملی جهت عودت به سایر بانکها به ازای اشتباه کاربران سایر بانکها

6- انسداد و برداشت از حساب مشتریان ملی در خصوص موارد نقص سیستم سایر بانکها که در آنها وجوه حواله های پایا بصورت تکراری به حساب مشتریان ملی واریز گردیده است.

7- کنترل حسابهای ملی فاقد موجودی در فواصل معین تا زمان تکمیل موجودی جهت برگشت وجه

8- پاسخگویی به تماسهای تلفنی متعدد مشتریان اعم از ملی و سایر ، کلیه شعب ملی (3500 شعبه ) و شعب سایر بانکها و واحدهای پایای سایر بانکها بابت پیگیری حواله های صادره و وارده و ...

9- جمع آوری آمار مربوط به حواله های صادره و وارده پایا برای واحدهای درخواست کننده

10- انجام سایر امور مرتبط که بنا به دستور مقام مافوق طبق بخشنامه ها و مصوبات ارجاع می گردد.دايره طرح خدمت

طرح خدمت  یا ( شیبا) طرحی است  كه در آن مشتريان بانكهاي ملی و صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران مي توانند با مراجعه به شعب هر كدام از بانكهای مذکوراقدام به وصول  و یا واریز به حساب جاری خود در بانک مقابل  به صورت آنلاین نمايند که امور مربوط به  رفع مغایرت و تسویه وجوه بین بانکها بر عهده دایره طرح خدمت مستقر در این اداره میباشد.

مهمترین وظایف دایره طرح خدمت (شیبا) به شرح ذیل میباشد:


1- دریافت گزارش روزانه طرح خدمت از شرکت خدمات انفورماتیک و محاسبه مبالغ استفاده شده بانک در طرح از یکدیگر

2- دریافت نامه از شعب ملی در خصوص اشتباهات صورت گرفته توسط کاربران و صدور نامه برای واحدهای رفع مغایرت طرح خدمت بانکهای مربوطه پس از انجام کنترلهای لازم

3- بررسی نامه های دریافتی از واحدهای رفع مغایرت طرح خدمت سایر بانکها و انجام کنترلهای لازم در خصوص صحت مندرجات و پیگیری و انجام درخواستهای مورد نظر

4- پاسخگویی به تماسهای تلفنی مشتریان و شعب ملی و سایر بانکها

5- تهیه آمار بابت تراکنشهای طرح خدمت

6- مسدود نمودن حساب مشتریان ملی بموجب دريافت نامه از بانكهاي عضو طرح در صورت ارسال تكراري و يا درخواست مابه التفاوت

 دایره رفع مغایرت سیستم متمرکز (سیبا)

دايره رفع مغايرتهاي سيستم متمركز مسئوليت بررسي، رسيدگي، كنترل و رفع مغايرتهاي درون بانكي با توجه به داده هاي اطلاعاتي دريافتي از شركت خدمات انفورماتيك و شركت داده ورزي سداد و كامپيوتر مركزي بانك را به عهده داشته و مسئوليت پاسخگويي و راهنمايي تماسهاي تلفني ادارات امور شعب و شعب تحت پوشش و شعب مستقل را با توجه به اطلاعات موجود برعهده دارد.

از مهم ترین وظایف دایره سیبا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- پيگيري و راهنمايي مربوط به مغايرتهاي دستگاه خودپرداز (كسري و فزوني) به صورت كتبي و تلفني

2- پيگيري و راهنمايي مربوط به مغايرتهاي تحويلداري شعب به صورت كتبي و تلفني

3- پيگيري و بررسي و راهنمايي مربوط به مشكلات و مغايرتهاي اقلام حسابداري (گزارش دفتر كل- مانده هاي سرفصل و ...) به صورت كتبي و تلفني

4- ثبت اسناد حسابداري دريافتي از ادارات امور شعب و ادارات مركزي (كنترل و بررسي صحت اسناد و ثبت اسناد و ارسال فايل)

5- پيگيري و راهنمايي مشكلات سيستم تسهيلاتي با توجه به اطلاعات موجود در سيستم

6- دريافت گزارش هاي توليدي شركت خدمات انفورماتيك و شركت داده ورزي سداد و بوم سازي اطلاعات و تغييرات در ساختار فايل در ارتباط با استفاده بهينه از فايل هاي دريافتي و آرشيو آنها

7- پيگيري و راهنمايي مربوط به مشكلات سيستم كارت (بن كارت، كارت هديه، سخا، خريد اينترنتي، خريد اعتباري و اعتباري و ... ) با توجه به اطلاعات موجود در سيستم

8- كنترل مانده هاي دفتر كل بانك (برخلاف ماهيت، سرفصلهاي ناشناخته، عدم توازن سرفصل مذكور و تفاوت مانده دفتر كل و مانده تراز و ...) و رفع مغايرتها

9- شناسايي خطاها و مشكلات سيستمي و پيگيري از شركتهاي مربوطه (خدمات و داده ورزي سداد) در جهت جلوگيري از مغايرتهاي احتمالي

10-انجام ساير امور در حدود وظايف و مسئوليتهاي شغلي كه از طرف مقام مافوق يا طبق مصوبات و بخشنامه هايي ارجاع مي گردد.

 دایره دبیرخانه

مهمترین وظایف دایره دبیر خانه به شرح ذیل میباشد:

1- ابلاغ و ارجاع دستور مديريت محترم اداره به دواير مختلف.

2- پشتيباني امور دواير مختلف اعم از سرمايه انساني، تداركات ، آموزش و ...

3- انجام امور سوپروایزری اداره

4- انجام امور تنخواه گردان اداره

5- تنظیم نامه های صادره و گزارش و آمارهای مورد لزوم

6- انجام امور مربوط به اثاثیه

7- ارسال نامه ها و اسناد صادره به سایر واحدها

8- نظارت بر کلیه امور پرسنلی کارکنان

9- نظارت بر حسن انجام امور خدماتي اداره.

10- نظارت بر امور دبيرخانه و بايگاني مكاتبات.

11- نظارت بر حسن انجام امور حفاظتي و امنيتي ادارهدایره حسابداری

عملیات مربوط به حسابداری کلیه دوایر این اداره کل  در دایره مذکور انجام میپذیرد .

   از مهمترین وظایف دایره حسابداری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:


1- بررسی و رفع اقلام باز حساب مرکز

2- پیگیری پرونده چکهای مفقودی و مسروقه

3- ثبت و تجمیع اسناد کلیه دوایر اداره(شتاب، پایا، چکاوک و ...)

4- ثبت اسناد و موازنه حساب RTGS

5-ثبت و موازنه کلیه اسناد حسابداری در سیستم صندوق اداره و ارسال فایل اطلاعات از طریق Mainمرکز به ادارات امور شعب


6- انجام امور مربوط به حسابداری حواله های ساتنادایره رسیدگی و بایگانی اسناد

مهمترین وضایف دایره مذکور عبارتند از:

1-  انجام امور مربوط به بسته بندی و بایگانی کلیه اسناد دوایر اداره بصورت روزانه به این دایره منتقل میگردد.

2- پاسخ  به نامه های قضایی اعم از بازرسی ، کلانتری ، دادسرا ، امور شعب و سایر بانکها.

3- امحاء اسناد دوایر در زمان های مقرر


 


  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   اداره کل نظام های پرداخت
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    16:00 - 7:00
    يکشنبه    16:00 - 7:00
    دوشنبه    16:00 - 7:00
    سه شنبه    16:00 - 7:00
    چهارشنبه    15:00 - 7:00
    پنجشنبه    13:00 - 8:00
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها