مشخصات واحد
 

اداره کل سرمایه انسانی   -   کد: 3

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - فردوسی - ادارات مرکزی بانک ملی
نوع واحد: ادارات کل
پیش شماره: 021
کد پستی: 1135931596
آدرس ايميل: personal0003@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 134 نفر

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
رئيس اداره:  66731906
رئيس اداره:  66727342
دفتر رئیس اداره:  60992201
دورنگار رئیس اداره:  60992285
معاون اداره:  2202
معاون اداره:  2203
معاون اداره:  2204
معاون اداره:  2205
معاون اداره:  66727336
معاون اداره:  66733884
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2212
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2213
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2215
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2216
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2217
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  66731671
رئیس دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2210
معاون دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2211
معاون دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  2214
مستقیم دایره آمار:  66737599
مستقیم دایره آمار:  66732686
رئیس دايره آمار:  2229
معاون دایره آمار:  2230
دایره آمار:  2232
دایره آمار:  2235
مستقیم دایره استخدام:  66731168
مستقیم دایره استخدام:  66736118
رئيس دایره استخدام:  2252
معاون دایره استخدام:  2251
معاون دایره استخدام:  2253
معاون دایره استخدام:  2249
دایره استخدام:  2250
دایره استخدام:  2255
دایره استخدام:  2256
دایره استخدام:  3794
مستقیم دایره انتصابات:  66733963
رئیس دایره انتصابات:  2245
دایره انتصابات:  4127
معاون دایره انتصابات:  2246
معاون دایره انتصابات:  2247
دایره انتصابات:  4038
دایره انتصابات:  2248
تلفن گویای بازنشستگی:  2278
تلفن گویای بازنشستگی:  2279
تلفن گویای بازنشستگی:  2280
مستقیم بازنشستگي :  66737323
رئيس دایره بازنشستگی:  3751
معاون دایره بازنشستگی:  3849
دایره بازنشستگی:  3848
دایره بازنشستگی:  3750
دایره بازنشستگی:  3850
معاون دایره بازنشستگی:  3752
دایره بازنشستگی:  3753
دایره بازنشستگی:  2231
تلفن گویای بازنشستگی:  2275
تلفن گویای بازنشستگی:  2281
تلفن گویای بازنشستگی:  2276
تلفن گویای بازنشستگی:  2277
مستقیم دایره بودجه:  66732348
رئيس دایره بودجه:  2220
معاون دایره بودجه:  2221
معاون دایره بودجه:  2218
دایره بودجه:  2224
دایره بودجه:  2225
دایره بودجه:  2226
دایره بودجه:  2227
مستقیم دایره بایگانی:  66734165
رئيس دایره بایگانی:  2236
معاون دایره بایگانی:  2239
دایره بایگانی:  2238
دایره بایگانی:  2237
معاون دایره بایگانی:  2240
دایره بایگانی:  2241
معاون دایره بایگانی:  2242
دایره بایگانی:  2243
دایره بایگانی:  2244
دایره بایگانی:  3798
مستقیم دایره پس انداز:  66737271
رئیس دایره پس انداز:  2271
معاون دایره پس انداز:  2272
دایره پس انداز:  2273
دایره پس انداز:  2274
رئیس دایره تسهیلات کارکنان:  2228
مستقیم دایره ترفيعات :  66734168
رئيس دایره ترفیعات:  2257
معاون دایره ترفیعات:  2258
دایره ترفیعات:  2259
دایره ترفیعات:  2260
دایره ترفیعات:  2283
دایره ترفیعات:  2284
مستقیم دایره حسابداري:  66731160
رئيس دایره حسابداری:  2265
معاون دایره حسابداری:  2264
معاون دایره حسابداری:  2263
دایره حسابداری:  2266
دایره حسابداری:  2267
دایره حسابداری:  2268
دایره حسابداری:  2269
دایره حسابداری:  2270
دایره حسابداری:  2262
کارشناس:  2206
کارشناس:  2208
کارشناس:  2207
بازرس:  2209
بازرس:  2235
بازرس:  2208
بازرس:  3807
بازرس:  3808
بازرس:  3811
کارکنان خدماتی:  2219


  پیام مدیر واحد   اداره کل سرمایه انسانی

  محمد رضائی

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   اداره کل سرمایه انسانی  مشاهده >>


  اخبار و اطلاعیه های ادارات کل   اداره کل سرمایه انسانی
  
  دوایر فعال اداره

   آمار- استخدام - انتصابات - بازنشستگی - بایگانی - بودجه - پس انداز - تسهیلات کارکنان - ترفیعات - حسابداری - دبیرخانه و امور اداری کارکنان
<< ادامه  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   اداره کل سرمایه انسانی
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    16:00 - 7:00
    يکشنبه    16:00 - 7:00
    دوشنبه    16:00 - 7:00
    سه شنبه    16:00 - 7:00
    چهارشنبه    15:00 - 7:00
    پنجشنبه    تعطیـــــل
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها