مشخصات واحد

اداره کل سرمایه انسانی   -   کد: 3

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - فردوسی - ادارات مرکزی بانک ملی
نوع واحد: ادارات کل
پیش شماره: 021
کد پستی: 1135931596
آدرس ايميل: personal0003@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 134 نفر

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
رئيس اداره:  66731906
رئيس اداره:  66727342
دفتر رئیس اداره:  60992200
دفتر رئیس اداره:  60992201
دورنگار رئیس اداره:  60992285
معاون اداره:  60992202
معاون اداره:  60992203
معاون اداره:  60992204
معاون اداره:  60992205
معاون اداره:  66727336
معاون اداره:  66733884
دورنگار اداره:  60992222
رئیس دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992210
معاون دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992211
معاون دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992214
دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60993793
دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60993787
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992212
معاون دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992213
معاون دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992215
دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992216
دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60992217
مستقیم گروه آمار و مدیریت سامانهHRM:  66737599
مستقیم گروه آمار و مدیریت سامانهHRM:  66732686
کارشناس مسئول گروه آمار و مدیریت سامانهHRM:  60992229
کارشناس گروه آمار و مدیریت سامانهHRM:  60992230
کارشناس گروه آمار و مدیریت سامانهHRM:  60992232
کارشناس گروه آمار و مدیریت سامانهHRM:  60994349
مستقیم گروه تامین نیرو:  66731168
مستقیم گروه تامین نیرو:  66736118
کارشناس مسئول گروه تامین نیرو:  60992252
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992249
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992253
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992255
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992251
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992256
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992250
کارشناس گروه تامین نیرو:  60992254
کارشناس گروه تامین نیرو:  60993794
مستقیم گروه ارتقا و انتصاب:  66733963
مسئول گروه ارتقا و انتصاب:  60992246
کارشناس گروه ارتقا و انتصاب:  60992245
مستقیم گروه خروج نیرو:  66737323
کارشناس مسئول گروه خروج نیرو:  60992220
کارشناس گروه خروج نیرو:  60992227
گروه خروج نیرو:  60994259
مستقیم دایره بایگانی:  66734165
رئيس دایره بایگانی:  60992236
معاون دایره بایگانی:  60992239
معاون دایره بایگانی:  60992240
دایره بایگانی:  60992241
دایره بایگانی:  60992242
دایره بایگانی:  60992243
دایره بایگانی:  60992244
دایره بایگانی:  60992238
کارشناس گروه تسهیلات و صندوقهای تامین کارکنان:  60992228
مستقیم گروه تسهیلات و صندوقهای تامین کارکنان:  66737271
کارشناس مسئول گروه تسهیلات و صندوقهای تامین کارکنان:  60992271
کارشناس گروه تسهیلات و صندوقهای تامین کارکنان:  60992272
کارشناس گروه تسهیلات و صندوقهای تامین کارکنان:  60992273
کارشناس گروه تسهیلات و صندوقهای تامین کارکنان:  60992274
مستقیم گروه ارزشیابی عملکرد :  66734168
کارشناس مسئول گروه ارزشیابی عملکرد:  60992257
کارشناس گروه ارزشیابی عملکرد:  60992258
کارشناس گروه ارزشیابی عملکرد:  60992260
کارشناس گروه ارزشیابی عملکرد:  60992284
گروه ارزشیابی عملکرد:  60992283
مستقیم گروه حقوق و مزایا:  66731160
مسئول گروه حقوق و مزایا:  60992265
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992221
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992218
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992263
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992270
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992264
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992262
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992224
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60993751
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60993850
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992268
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60993850
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992231
تلفن گویای گروه حقوق و مزایا:  60992275
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60992267
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60993752
کارشناس گروه حقوق و مزایا:  60993849
بازرس:  60993808
گروه جانشین پروری:  60992206
مستقیم گروه جانشین پروری:  66738173
مستقیم گروه بهره وری منابع انسانی:  66738173
گروه بهره وری منابع انسانی:  60992207
مستقیم گروه برنامه ریزی منابع انسانی:  66738173
گروه برنامه ریزی منابع انسانی:  60992209


  پیام مدیر واحد   اداره کل سرمایه انسانی

  سیدجعفر میرزاده موسوی

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   اداره کل سرمایه انسانی  مشاهده >>


  اخبار و اطلاعیه های ادارات کل   اداره کل سرمایه انسانی
  
  گروه های فعال اداره

   گروه آمار و مدیریت سامانه HRM - گروه تامین نیرو -گروه ارتقا و انتصاب - گروه خروج نیرو - گروه تسهیلات و صندوق های تامین کارکنان - گروه حقوق و مزایا - گروه ارزشیابی عملکرد - گروه جانشین پروری و توسعه منابع انسانی - گروه بهره وری منابع انسانی - گروه برنامه ریزی منابع انسانی - کانون ارزیابی - بازرسی - دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان - دایره بایگانی
<< ادامه  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   اداره کل سرمایه انسانی
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    16:00 - 7:00
    يکشنبه    16:00 - 7:00
    دوشنبه    16:00 - 7:00
    سه شنبه    16:00 - 7:00
    چهارشنبه    15:00 - 7:00
    پنجشنبه    تعطیـــــل
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها