واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
نام واحد نوع واحد
کشور اداره امور
استان وضعیت واحد
شهر کد پستی  
درجه تلفن
    آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>   مشاهده نتایج بر روی نقشه  
تعداد واحدها:  43   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
2227 اداره کل امنیت و توسعه سیستم ها ایران تهران تهران
2228 اداره کل آمار و اطلاعات بانکی ایران تهران
9110 معاونت حقوقی و وصول مطالبات ایران
9111 معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات ایران
9112 معاونت شعب ایران
9113 معاونت امور ارزی و بین الملل ایران
9114 معاونت مالی و سرمایه گذاری ایران
9115 معاونت اعتباری ایران
9116 معاونت منابع انسانی ایران
9117 معاونت پشتیبانی ایران
9121 مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی ایران
9910 بانکهای کار گشایی ایران
9925 اداره کل بازاریابی و امور مشتریان ایران تهران تهران
9931 مدیریت امور بازرسی و حسابرسی ایران تهران
9944 اداره کل مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل ایران تهران تهران
9945 اداره کل خارجه ایران تهران تهران
9948 اداره کل حراست(کد حسابگری به 25 تغییر یافت ) ایران
9953 اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی ایران تهران تهران
9954 اداره کل گزینش ایران تهران
9955 اداره کل بررسی طرح ها ایران تهران تهران

<<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها