واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3421   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
3004 خیابان فروغی اصفهان(ازتاریخ 1399/5/30 همه کارهای بانکی این واحد در باجه « میدان جمهوری اصفهان»کد 3112 انجام می پذیرد.) ایران اصفهان اصفهان
3020 پل فلزی اصفهان (ادغام با شعبه سپاهان اصفهان) ایران اصفهان اصفهان
3021 مهرگان اصفهان(کلیه اموربانکی به شعبه عباس آباد اصفهان با کد 3025 منتقل شد) ایران اصفهان اصفهان
3033 نگارستان شاهین شهر (ادغام با شعبه بازار شاهین شهر) ایران اصفهان شاهین شهر و میمه
3044 چهارراه ابشاراصفهان (ادغام با شعبه چهارراه آپادانا اصفهان) ایران اصفهان اصفهان
3047 شرکت گازاصفهان (ادغام با شعبه سی و سه پل اصفهان) ایران اصفهان اصفهان
3062 خیابان عبدالرزاق(کلیه امور بانکی این شعبه به کد 3104 شعبه هاتف منتقل شد) ایران اصفهان اصفهان
3073 فاطمیه اصفهان ایران اصفهان اصفهان
3080 بعثت اصفهان (ادغام با شعبه شهید چمران اصفهان) ایران اصفهان اصفهان
3087 راه اهن اصفهان ایران اصفهان اصفهان
3092 چهارسوق اصفهان (ادغام با شعبه خیابان جهاد اصفهان) ایران اصفهان اصفهان
3095 سرای مخلص اصفهان (ادغام با شعبه بازار اصفهان) ایران اصفهان اصفهان
3124 خیابان فردوسی فلاورجان (ادغام با شعبه فلاورجان) ایران اصفهان فلاورجان
3195 بازارزرین شهر (ادغام با شعبه زرین شهر) ایران اصفهان اصفهان
3234 خیابان سلمان فارسی مبارکه(از تاریخ 1399/05/02 همه امور بانکی این واحد در شعبه مبارکه کد 3231 انجام می پذیرد) ایران اصفهان مبارکه
3239 بلوارامام خمینی تیران ایران اصفهان تیران و کرون
3256 میدان طالقانی شهرضا (ادغام با شعبه غدیر شهرضا) ایران اصفهان شهرضا
3266 بلوارپانزده خردادفرخ شهر(از تاریخ 1399/4/12 تمامی اموربانکی این واحد درشعبه فرخ شهر(کد3265) انجام می پذیرد. نامه 99091) ایران چهار محال و بختياری شهر کرد
3280 بازارفارسان (ادغام با شعبه فارسان) ایران چهار محال و بختياری فارسان
3293 بلوارطالقانی داران ایران اصفهان اصفهان

<<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها