واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3421   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
2254 خیابان مجاهدقزوین (ادغام با شعبه خیابان نواب شمالی قزوین) ایران قزوين قزوین
2356 غدیرشهریار (ادغام با شعبه شهریار) ایران تهران شهریار
2379 میدان میوه وتره بارشهریار(ازتاریخ 1399/06/27 همه کارهای بانکی این واحد درشعبه «بلوار رسول اکرم شهریار»کد 2386 انجام می پذیرد.) ایران تهران شهریار
2392 میدان امام حسین ورامین ایران تهران ورامین
2393 شهدای 15خردادورامین(انجام امور بانکی در شعبه ورامین) ایران تهران ورامین
2485 دانشگاه ازاداسلامی فیروزکوه (ادغام با شعبه فیروزکوه) ایران تهران فیروز کوه
2494 شهیدان بغدادی ایران البرز کرج
2495 خیابان 45 متری گلشهر ایران البرز کرج
2503 بلوارسعدی سمنان ایران سمنان سمنان
2505 خیابان طالقانی سمنان (ادغام با شعبه میدان هفتم تیر سمنان) ایران سمنان سمنان
2557 میدان شهدا دامغان(ادغام با شعبه شهید نجفی) ایران سمنان دامغان
2585 ازادی شاهرود (ادغام در شعبه خیابان تهران شاهرود کد2582 از تاریخ 97/5/4) ایران سمنان شاهرود
2589 البرزشاهرود (ادغام با شعبه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود) ایران سمنان شاهرود
2624 خیابان برغان کرج ایران البرز کرج
2626 خیابان چالوس کرج(ازتاریخ 1399/06/20 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه « کرج »کد 2621 انجام می پذیرد.) ایران البرز کرج
2632 خیابان دکترهمایون کرج(ادغام با شعبه کرج کد 2621 از تاریخ 1398/12/15) ایران البرز کرج
2633 خیابان فردوسی کرج (ازتاریخ 1399/6/27 تمامی امور بانکی این واحد درشعبه "خیابان شهید صدوقی کرج" کد2376 انجام می پذیرد.) ایران البرز کرج
2637 اموزش وپرورش شهرقدس (ادغام با شعبه شهرداری شهر قدس) ایران تهران قدس
2652 قزل حصارکرج(انجام اموربانکی در کیانمهر کرج) ایران البرز کرج
2653 شهرداری نظرابادکرج(این واحدازتاریخ1399/3/8 تعطیل گردیده و کلیه امور بانکی آن درشعبه نظرآباد(کد2651) انجام می پذیرد) ایران البرز نظر آباد

<<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها