واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3421   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
3294 میرابادشهرکرد ایران چهار محال و بختياری شهر کرد
3362 خواجگان سمیرم ایران اصفهان سمیرم
3432 سرابان نطنز(از تاریخ 1398/12/15 با شعبه نطنز(کد3431) ادغام گردید. ایران اصفهان نطنز
3489 محمدیه نائین ایران اصفهان نائین
3493 خیابان امام خمینی نائین(ادغام باشعبه نایین کد 3491 از تاریخ 1398/12/15) ایران اصفهان نائین
3504 میدان آزادی یزد (ازتاریخ 1399/5/2 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "چهارراه فرهنگیان یزد" کد3515 انجام می پذیرد.نامه 99129) ایران يزد یزد
3505 بلوارامامزاده جعفریزد (ادغام با شعبه خیابان قیام یزد) ایران يزد یزد
3508 سلمان پارسی یزد (ادغام با شعبه فجر یزد) ایران يزد یزد
3509 خیابان انقلاب یزد(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه خیابان ایرانشهر یزد کد 3507 انجام می پذیرد) ایران يزد یزد
3511 نعیم آباد یزد (ادغام با شعبه هفتم تیر یزد) ایران يزد یزد
3512 خیابان امام خمینی یزد (ادغام با شعبه میدان شهید بهشتی یزد) ایران يزد یزد
3516 بلوارجمهوری اسلامی یزد (ادغام درشعبه غدیر یزدکد3567 از تاریخ 97/5/4) ایران يزد یزد
3518 سیدالشهدایزد(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه یزد کد 3501 انجام می پذیرد) ایران يزد یزد
3520 بازاریزد(اموربانکی در شعبه یزد) ایران يزد یزد
3522 ندوشن یزد (ادغام با شعبه میبد) ایران يزد میبد
3529 خیابان ساحلی تفت ایران يزد تفت
3533 خیابان سیدگلسرخ یزد(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه بلوار نواب صفوی یزد کد 3568 انجام می پذیرد) ایران يزد یزد
3538 منشاد ایران يزد تفت
3539 مزویرابادمهریز ایران يزد مهریز
3540 مروست (ازتاریخ 99/2/11 در شعبه هرات (کد8207) ادغام گردید.نامه 99/0017/03/99033د ) ایران يزد خاتم

<<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها