واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3421   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
3541 اموزش وپرورش مهریز(ادغام درشعبه مهریزیزد کد 3535 از تاریخ 1397/5/25) ایران يزد مهریز
3542 خورمیز (ادغام با شعبه مهریز یزد) ایران يزد مهریز
3543 دارائی یزد (ادغام با شعبه میدان امام حسین یزد) ایران يزد یزد
3553 میدان شهیدبهشتی یزد ایران يزد یزد
3554 کسنویه یزد ایران يزد یزد
3555 اکرم آباد یزد(امور بانکی در شعبه ولیعصر یزد انجام می گیرد) ایران يزد یزد
3556 شرکت نفت یزد (ادغام با شعبه خیابان آیت ا... کاشانی یزد) ایران يزد یزد
3557 چهارراه شهدای یزد ایران يزد یزد
3564 چهارده معصوم بافق(ادغام با شعبه آموزش و پرورش بافق) ایران يزد بافق
3572 بلوارشهیدبهشتی اردکان یزد ایران يزد اردکان
3581 کذاب یزد ایران يزد یزد
3605 اموزش وپرورش هرات ایران يزد یزد
3624 مهرجرد میبد(ازتاریخ 1399/05/09 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "میبد" کد3624انجام می پذیرد.) ایران يزد میبد
3632 امام علی یزد ایران يزد یزد
3633 بلوار پاکنژاد یزد (ادغام درشعبه بلوارهفده شهریور یزد کد3636 از تاریخ 1397/6/22) ایران يزد یزد
3639 خیابان مهدی یزد ایران يزد یزد
3682 اموزش وپرورش میبد (ادغام با شعبه فیروزآباد میبد) ایران يزد میبد
3687 ده ابادمیبد (ادغام با شعبه یخدان میبد) ایران يزد میبد
3710 چهاارراه میکائیل رشت ایران گيلان رشت
3711 دکترحشمت رشت (از تاریخ 1399/6/27 تمامی کارهای بانکی این واحد درشعبه "خیابان نامجو رشت" کد3745 انجام می شود. ایران گيلان رشت

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها