واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3681   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
5718 خیابان سیلوی کرمانشاه ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5734 خیابان جمهوری کرمانشاه (ادغام با شعبه خیابان سعدی کرمانشاه) ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5736 بلوارگلهاکرمانشاه ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5764 خیابان مویدکرمانشاه ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5766 خیابان شباب کرمانشاه ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5767 خیابان امام خمینی جوانرود ایران کرمانشاهان جوانرود
5781 کیانشهرکرمانشاه ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5784 تکیه معاون الملک کرمانشاه (ادغام با شعبه چهارراه مدرس کرمانشاه) ایران کرمانشاهان کرمانشاه
5814 خیابان طالقانی سنقروکلیائی ایران کرمانشاهان سنقر
5937 خسروی ایران کرمانشاهان قصر شیرین
5980 اداره امور شعب استان ایلام ایران ايلام ایلام
6010 کارگشایی ایلام ایران ايلام ایلام
6015 شاهدهرسین ایران کرمانشاهان هرسین
6022 خیابان شهیدرستمی صحنه ایران کرمانشاهان صحنه
6100 اداره امور شعب استان همدان ایران همدان همدان
6110 بانک کارگشائی همدان ایران همدان همدان
6116 برق همدان (ادغام با شعبه مهدیه همدان) ایران همدان همدان
6131 سبزه میدان همدان (ازتاریخ1399/6/20 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "شریعتی همدان" کد6107 انجام می شود.) ایران همدان همدان
6132 شهیدحیدری ملایر (ادغام با شعبه خیابان شهید وفایی ملایر) ایران همدان ملایر
6174 آدراپانا اسدآباد (ادغام با شعبه اسدآباد) ایران همدان اسد آباد

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها