واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3791   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
3146 بانک کارگشایی کاشان ایران اصفهان کاشان
3147 بانک کارگشایی نجف اباد ایران اصفهان نجف آباد
3148 بانک کارگشایی گلپایگان ایران اصفهان گلپایگان
3170 متالوژی -ذوب اهن ایران اصفهان اصفهان
3195 بازارزرین شهر (ادغام با شعبه زرین شهر) ایران اصفهان اصفهان
3234 خیابان سلمان فارسی مبارکه(از تاریخ 1399/05/02 همه امور بانکی این واحد در شعبه مبارکه کد 3231 انجام می پذیرد) ایران اصفهان مبارکه
3239 بلوارامام خمینی تیران ایران اصفهان تیران و کرون
3256 میدان طالقانی شهرضا (ادغام با شعبه غدیر شهرضا) ایران اصفهان شهرضا
3266 بلوارپانزده خردادفرخ شهر(از تاریخ 1399/4/12 تمامی اموربانکی این واحد درشعبه فرخ شهر(کد3265) انجام می پذیرد. نامه 99091) ایران چهار محال و بختياری شهر کرد
3270 اداره امور شعب استان چهارمحال بختیاری ایران چهار محال و بختياری شهر کرد
3280 بازارفارسان (ادغام با شعبه فارسان) ایران چهار محال و بختياری فارسان
3293 بلوارطالقانی داران ایران اصفهان اصفهان
3294 میرابادشهرکرد ایران چهار محال و بختياری شهر کرد
3362 خواجگان سمیرم ایران اصفهان سمیرم
3432 سرابان نطنز(از تاریخ 1398/12/15 با شعبه نطنز(کد3431) ادغام گردید. ایران اصفهان نطنز
3459 حسن آباد جرقویه ایران اصفهان شهرضا
3489 محمدیه نائین ایران اصفهان نائین
3493 خیابان امام خمینی نائین(ادغام باشعبه نایین کد 3491 از تاریخ 1398/12/15) ایران اصفهان نائین
3500 ادار امور شعب استان یزد ایران يزد یزد
3504 میدان آزادی یزد (ازتاریخ 1399/5/2 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "چهارراه فرهنگیان یزد" کد3515 انجام می پذیرد.نامه 99129) ایران يزد یزد

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها