واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3681   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
4796 تراکتور سازی تبریز ایران آذربايجان شرقی تبریز
4818 دانشگاه آزاداسلامی میانه (از تاریخ 1399/4/26 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "میانه" کد4811 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان شرقی میانه
4834 دارائی مشکین شهر ایران اردبيل مشگین شهر
4850 اداره امور شعب استان اردبیل ایران اردبيل اردبیل
4852 خیابان معادی اردبیل (ادغام با شعبه میدان بعثت اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4855 میدان دکترشریعتی (ادغام با شعبه اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4860 میدان پیرعبدالملک (ادغام با شعبه بازار اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4873 شرکت نفت اردبیل (ادغام با شعبه یساول اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4878 خیابان جام جم اردبیل ایران اردبيل اردبیل
4895 خیابان شهیدبهشتی اردبیل (ازتاریخ 1399/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «خیابان شهید بهشتی اردبیل »کد 4895 انجام می پذیرد. ایران اردبيل اردبیل
4912 میدان معلم خلخال (از تاریخ 1399/4/19 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "خلخال" کد 4911 انجام می پذیرد.نامه 99102) ایران اردبيل اردبیل
4930 بانک کارگشایی اردبیل ایران اردبيل اردبیل
5045 غدیربناب(از تاریخ 99/05/23 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه بناب کد 5041 انجام می پذیرد) ایران آذربايجان شرقی بناب
5047 شهیدمدنی اذرشهر ایران آذربايجان شرقی آذرشهر
5072 بانک کارگشایی مراغه ایران آذربايجان شرقی مراغه
5081 دانشگاه ازاداسلامی مراغه(اموربانکی در شعبه معلم مراغه انجام می گیرد) ایران آذربايجان شرقی مراغه
5100 اداره امور شعب استان اذربایجان غربی ایران آذربايجان غربی ارومیه
5104 شهرداری منطقه یک ارومیه -شهرداری ارومیه ایران آذربايجان غربی ارومیه
5111 دارائی ارومیه(ازتاریخ 1399/06/20 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «ارومیه»کد 5101 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان غربی ارومیه
5118 دخانیات ارومیه ایران آذربايجان غربی ارومیه

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها