واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3791   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
4577 خیابان شهیدمفتح تبریز ایران آذربايجان شرقی تبریز
4591 شهیدباکری تبریز(ازتاریخ 1399/06/27 همه کارهای بانکی این واحد درشعبه «خیابان دکتر چمران تبریز»کد4504 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان شرقی تبریز
4596 تراکتورسازی تبریز (از تاریخ 97/5/18 در شعبه میدان تره بار تبریز کد4556 ادغام شد) ایران آذربايجان شرقی تبریز
4597 پاستورجدیدتبریز ایران آذربايجان شرقی تبریز
4599 رشدیه تبریز ایران آذربايجان شرقی تبریز
4796 تراکتور سازی تبریز ایران آذربايجان شرقی تبریز
4818 دانشگاه آزاداسلامی میانه (از تاریخ 1399/4/26 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "میانه" کد4811 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان شرقی میانه
4834 دارائی مشکین شهر ایران اردبيل مشگین شهر
4850 اداره امور شعب استان اردبیل ایران اردبيل اردبیل
4852 خیابان معادی اردبیل (ادغام با شعبه میدان بعثت اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4855 میدان دکترشریعتی (ادغام با شعبه اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4860 میدان پیرعبدالملک (ادغام با شعبه بازار اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4873 شرکت نفت اردبیل (ادغام با شعبه یساول اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4878 خیابان جام جم اردبیل ایران اردبيل اردبیل
4895 خیابان شهیدبهشتی اردبیل (ازتاریخ 1399/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «خیابان شهید بهشتی اردبیل »کد 4895 انجام می پذیرد. ایران اردبيل اردبیل
4912 میدان معلم خلخال (از تاریخ 1399/4/19 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "خلخال" کد 4911 انجام می پذیرد.نامه 99102) ایران اردبيل اردبیل
4930 بانک کارگشایی اردبیل ایران اردبيل اردبیل
5045 غدیربناب(از تاریخ 99/05/23 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه بناب کد 5041 انجام می پذیرد) ایران آذربايجان شرقی بناب
5047 شهیدمدنی اذرشهر ایران آذربايجان شرقی آذرشهر
5072 بانک کارگشایی مراغه ایران آذربايجان شرقی مراغه

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها