واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3792   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
3504 میدان آزادی یزد (ازتاریخ 1399/5/2 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "چهارراه فرهنگیان یزد" کد3515 انجام می پذیرد.نامه 99129) ایران يزد یزد
3505 بلوارامامزاده جعفریزد (ادغام با شعبه خیابان قیام یزد) ایران يزد یزد
3508 سلمان پارسی یزد (ادغام با شعبه فجر یزد) ایران يزد یزد
3509 خیابان انقلاب یزد(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه خیابان ایرانشهر یزد کد 3507 انجام می پذیرد) ایران يزد یزد
3510 بانک کارگشائی یزد ایران يزد یزد
3511 نعیم آباد یزد (ادغام با شعبه هفتم تیر یزد) ایران يزد یزد
3512 خیابان امام خمینی یزد (ادغام با شعبه میدان شهید بهشتی یزد) ایران يزد یزد
3516 بلوارجمهوری اسلامی یزد (ادغام درشعبه غدیر یزدکد3567 از تاریخ 97/5/4) ایران يزد یزد
3518 سیدالشهدایزد(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه یزد کد 3501 انجام می پذیرد) ایران يزد یزد
3520 بازاریزد(اموربانکی در شعبه یزد) ایران يزد یزد
3522 ندوشن یزد (ادغام با شعبه میبد) ایران يزد میبد
3529 خیابان ساحلی تفت ایران يزد تفت
3533 خیابان سیدگلسرخ یزد(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه بلوار نواب صفوی یزد کد 3568 انجام می پذیرد) ایران يزد یزد
3538 منشاد ایران يزد تفت
3539 مزویرابادمهریز ایران يزد مهریز
3540 مروست (ازتاریخ 99/2/11 در شعبه هرات (کد8207) ادغام گردید.نامه 99/0017/03/99033د ) ایران يزد خاتم
3541 اموزش وپرورش مهریز(ادغام درشعبه مهریزیزد کد 3535 از تاریخ 1397/5/25) ایران يزد مهریز
3542 خورمیز (ادغام با شعبه مهریز یزد) ایران يزد مهریز
3543 دارائی یزد (ادغام با شعبه میدان امام حسین یزد) ایران يزد یزد
3553 میدان شهیدبهشتی یزد ایران يزد یزد

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها