واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3791   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
8127 خیابان امام خمینی رفسنجان(ازتاریخ 1399/3/29 کلیه اموربانکی این واحد درشعبه خیابان امیرکبیر رفسنجان(کد8129) انجام می پذیرد.) ایران کرمان رفسنجان
8130 بانککارگشایی رفسنجان ایران کرمان رفسنجان
8180 بانککارگشایی سیرجان ایران کرمان سیرجان
8182 زیدآباد سیرجان (ادغام با شعبه ولیعصر سیرجان) ایران کرمان سیرجان
8184 خیابان دکترصادقی سیرجان ایران کرمان سیرجان
8195 محیاشهرسیرجان (ادغام در شعبه پارک لاله سیرجان) ایران کرمان سیرجان
8210 بانک کارگشایی بم ایران کرمان بم
8213 ارگ جدیدبم (ادغام با شعبه بروات بم) ایران کرمان بم
8221 بازار بم (از تاریخ 1399/4/19 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "بم" کد 8211 انجام می پذیرد.نامه99099) ایران کرمان بم
8222 خیابان استادمطهری بم ایران کرمان بم
8258 دانشگاه ازاداسلامی جیرفت ایران کرمان جیرفت
8260 بانک کارگشایی جیرفت ایران کرمان جیرفت
8263 میدان امام خمینی کهنوج ایران کرمان کهنوج
8264 بلوارشهیدبهشتی کهنوج ایران کرمان کهنوج
8267 خیابان امام خمینی کهنوج(کلیه اموربانکی در شعبه کهنوج انجام می گیرد) ایران کرمان کهنوج
8276 غدیر بافت (ادغام با شعبه بافت) ایران کرمان بافت
8277 شهرداری بافت ایران کرمان بافت
8300 اداره امور شعب استان سیستان وبلوچستان ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8317 بلوار شهید میرحسینی زاهدان(ازتاریخ1399/3/22 این واحد تعطیل گردیده و تمامی امور آن درشعبه ترمینال زاهدان کد 8315 انجام می پذیرد) ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8327 برق زاهدان ایران سيستان و بلوچستان زاهدان

<<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها