واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3681   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
8222 خیابان استادمطهری بم ایران کرمان بم
8258 دانشگاه ازاداسلامی جیرفت ایران کرمان جیرفت
8260 بانک کارگشایی جیرفت ایران کرمان جیرفت
8264 بلوارشهیدبهشتی کهنوج ایران کرمان کهنوج
8267 خیابان امام خمینی کهنوج(کلیه اموربانکی در شعبه کهنوج انجام می گیرد) ایران کرمان کهنوج
8276 غدیر بافت (ادغام با شعبه بافت) ایران کرمان بافت
8277 شهرداری بافت ایران کرمان بافت
8300 اداره امور شعب استان سیستان وبلوچستان ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8317 بلوار شهید میرحسینی زاهدان(ازتاریخ1399/3/22 این واحد تعطیل گردیده و تمامی امور آن درشعبه ترمینال زاهدان کد 8315 انجام می پذیرد) ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8327 برق زاهدان ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8340 بانک کارگشایی زاهدان ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8398 شهرداری ایرانشهر(از تاریخ 99/05/02 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه خیابان شهید مالکی ایرانشهر کد 8403 انجام می پذیرد.) ایران سيستان و بلوچستان ایرانشهر
8452 خیابان شهیدباقری زابل ایران سيستان و بلوچستان زابل
8500 اداره امور شعب استان خراسان رضوی ایران خراسان رضوی مشهد
8502 شرکت مخابرات مشهد(ازتاریخ 1399/3/13 این واحد تعطیل شده و تمامی امورآن درشعبه میدان امام خمینی مشهد (کد8537) انجام می پذیرد.) ایران خراسان رضوی مشهد
8506 راهنمایی ورانندگی -خیابان راهنمایی مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8509 مدرس مشهد (ادغام با شعبه مشهد) ایران خراسان رضوی مشهد
8510 بانک کارگشائی مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8512 راه اهن مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8517 خیابان اخوندخراسانی مشهد ایران خراسان رضوی مشهد

<<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها