واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3681   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
8043 دانشگاه ازاداسلامی زرند (ادغام در شعبه زرند کرمان) ایران کرمان زرند
8044 بلوارشهیدموسی کلانتری کرمان ایران کرمان کرمان
8045 خیابان استقلال کرمان( ادغام با شعبه غدیر کرمان ) ایران کرمان کرمان
8047 خیابان ابوذرکرمان (ادغام با شعبه خیابان خواجوی کرمانی) ایران کرمان کرمان
8077 میدان 17شهریوربردسیر (ادغام با شعبه بردسیر) ایران کرمان بردسیر
8081 معلم کرمان ایران کرمان کرمان
8086 خیابان بهمنیار کرمان (ادغام با شعبه خیابان امام جمعه کرمان) ایران کرمان کرمان
8096 هجدک ایران کرمان زرند
8097 شهرداری زرندکرمان (ادغام با شعبه خیابان امام خمینی زرند کرمان) ایران کرمان زرند
8099 خیابان معلم راور ایران کرمان راور
8125 ولایت رفسنجان (ادغام با شعبه غدیر رفسنجان) ایران کرمان رفسنجان
8127 خیابان امام خمینی رفسنجان(ازتاریخ 1399/3/29 کلیه اموربانکی این واحد درشعبه خیابان امیرکبیر رفسنجان(کد8129) انجام می پذیرد.) ایران کرمان رفسنجان
8130 بانککارگشایی رفسنجان ایران کرمان رفسنجان
8180 بانککارگشایی سیرجان ایران کرمان سیرجان
8182 زیدآباد سیرجان (ادغام با شعبه ولیعصر سیرجان) ایران کرمان سیرجان
8184 خیابان دکترصادقی سیرجان ایران کرمان سیرجان
8195 محیاشهرسیرجان (ادغام در شعبه پارک لاله سیرجان) ایران کرمان سیرجان
8210 بانک کارگشایی بم ایران کرمان بم
8213 ارگ جدیدبم (ادغام با شعبه بروات بم) ایران کرمان بم
8221 بازار بم (از تاریخ 1399/4/19 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "بم" کد 8211 انجام می پذیرد.نامه99099) ایران کرمان بم

<<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها