واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3681   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
6457 سنگ نبشته خرم اباد (ادغام با شعبه خیابان شریعتی خرم آباد) ایران لرستان خرم آباد
6470 کوی فلسطین خرم اباد ایران لرستان خرم آباد
6471 خیابان پاسداران خرم اباد ایران لرستان خرم آباد
6472 ثبت اسنادخرم اباد ایران لرستان خرم آباد
6473 شهید سید نورخدا موسوی(ازتاریخ 1399/05/09 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "خیابان رازی خرم آباد" کد 6423 انجام می پذیرد.) ایران لرستان خرم آباد
6478 بانک کارگشایی خرم اباد ایران لرستان خرم آباد
6500 اداره امور شعب استان خوزستان ایران خوزستان اهواز
6507 فلکه اول کیانپارس اهواز(از تاریخ 99/05/16 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه فلکه سوم کیانپارس اهواز کد 6544 انجام می پذیرد) ایران خوزستان اهواز
6513 خیابان ازادگان اهواز (ادغام با شعبه میدان شهدا اهواز) ایران خوزستان اهواز
6515 کارون اهواز (ادغام با شعبه خیابان سی متری شمالی اهواز) ایران خوزستان اهواز
6516 میدان راه اهن اهواز (ادغام با شعبه شهرداری اهواز) ایران خوزستان اهواز
6528 سه راه خرمشهراهواز (ادغام با شعبه کوی کارکنان دولت اهواز) ایران خوزستان اهواز
6540 بانک کارگشایی اهواز ایران خوزستان اهواز
6545 تختی اهواز (ادغام با شعبه نهضت آباد اهواز) ایران خوزستان اهواز
6546 کارخانه لوله سازی اهواز(ازتاریخ 1399/06/13 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «کوی فاطمیه اهواز»کد 6503 انجام می پذیرد.) ایران خوزستان اهواز
6558 خیابان کیان اهواز(ازتاریخ 1399/06/13 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه « خیابان ناصرخسرو جنوبی اهواز»کد 6537 انجام می پذیرد.) ایران خوزستان اهواز
6572 شهرک منتظری دزفول (ازتاریخ 1399/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه « صفی آباد دزفول »کد 6619 انجام می پذیرد.) ایران خوزستان دزفول
6581 شهرداری منطقه 4اهواز ایران خوزستان اهواز
6582 خیابان کاوه اهواز ایران خوزستان اهواز
6590 خلیج فارس اهواز(اموربانکی در شعبه مطهری اهواز انجام می گیرد) ایران خوزستان اهواز

<<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها