واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>   مشاهده نتایج بر روی نقشه  
تعداد واحدها:  3310   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
4873 شرکت نفت اردبیل (ادغام با شعبه یساول اردبیل) ایران اردبيل اردبیل
4878 خیابان جام جم اردبیل ایران اردبيل اردبیل
4895 خیابان شهیدبهشتی اردبیل (ازتاریخ 1399/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «خیابان شهید بهشتی اردبیل »کد 4895 انجام می پذیرد. ایران اردبيل اردبیل
4912 میدان معلم خلخال (از تاریخ 1399/4/19 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "خلخال" کد 4911 انجام می پذیرد.نامه 99102) ایران اردبيل اردبیل
5045 غدیربناب(از تاریخ 99/05/23 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه بناب کد 5041 انجام می پذیرد) ایران آذربايجان شرقی بناب
5047 شهیدمدنی اذرشهر ایران آذربايجان شرقی آذرشهر
5081 دانشگاه ازاداسلامی مراغه(اموربانکی در شعبه معلم مراغه انجام می گیرد) ایران آذربايجان شرقی مراغه
5111 دارائی ارومیه(ازتاریخ 1399/06/20 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «ارومیه»کد 5101 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان غربی ارومیه
5118 دخانیات ارومیه ایران آذربايجان غربی ارومیه
5120 خیابان شهید مدنی ارومیه (ادغام با شعبه خیابان مطهری ارومیه) ایران آذربايجان غربی ارومیه
5128 شهرداری ارومیه (ازتاریخ 1399/5/30 همه کارهای بانکی این واحد درشعبه « مدرس ارومیه»کد 5139 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان غربی ارومیه
5131 شهیدپادارارومیه (ادغام با شعبه میدان ولایت ارومیه) ایران آذربايجان غربی ارومیه
5183 غدیر سلماس (ازتاریخ 1399/4/12 تمامی اموربانکی این واحد در شعبه"سلماس"کد5181 انجام می پذیرد.نامه 99089) ایران آذربايجان غربی سلماس
5262 دانشگاه ازاداسلامی خوی(از تاریخ 99/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه بلوار ولیعصر خوی کد 5266 انجام می پذیرد) ایران آذربايجان غربی خوی
5267 دارائی خوی (ادغام با شعبه میدان امام خوی) ایران آذربايجان غربی خوی
5295 میدان امام میاندواب (ازتاریخ 1399/6/27 همه امور بانکی این واحد در شعبه "خیابان شهدا میاندوآب" کد5292 انجام می پذیرد.) ایران آذربايجان غربی میاندوآب
5334 خیابان امام شاهین دژ (ادغام با شعبه شاهین دژ) ایران آذربايجان غربی شاهین دژ
5354 میدان ازادی تکاب (ادغام با شعبه تکاپ) ایران آذربايجان غربی تکاب
5422 خیابان صلاح الدین ایوبی مهاباد(ازتاریخ 99/02/13 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه مهاباد کد 5411 انجام می پذیرد) ایران آذربايجان غربی مهاباد
5593 گمرک باشماق مریوان ایران کردستان مریوان

<<صفحه بعد     ...  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها