واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>   مشاهده نتایج بر روی نقشه  
تعداد واحدها:  3308   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
8267 خیابان امام خمینی کهنوج(کلیه اموربانکی در شعبه کهنوج انجام می گیرد) ایران کرمان کهنوج
8276 غدیر بافت (ادغام با شعبه بافت) ایران کرمان بافت
8277 شهرداری بافت ایران کرمان بافت
8317 بلوار شهید میرحسینی زاهدان(ازتاریخ1399/3/22 این واحد تعطیل گردیده و تمامی امور آن درشعبه ترمینال زاهدان کد 8315 انجام می پذیرد) ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8327 برق زاهدان ایران سيستان و بلوچستان زاهدان
8398 شهرداری ایرانشهر(از تاریخ 99/05/02 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه خیابان شهید مالکی ایرانشهر کد 8403 انجام می پذیرد.) ایران سيستان و بلوچستان ایرانشهر
8452 خیابان شهیدباقری زابل ایران سيستان و بلوچستان زابل
8502 شرکت مخابرات مشهد(ازتاریخ 1399/3/13 این واحد تعطیل شده و تمامی امورآن درشعبه میدان امام خمینی مشهد (کد8537) انجام می پذیرد.) ایران خراسان رضوی مشهد
8509 مدرس مشهد (ادغام با شعبه مشهد) ایران خراسان رضوی مشهد
8512 راه اهن مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8517 خیابان اخوندخراسانی مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8529 خیابان دکترچمران مشهد (ادغام با شعبه خیابان پاسداران مشهد) ایران خراسان رضوی مشهد
8532 اوقاف مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8542 میدان شهدای مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8581 میدان شهداء مشهد (ازتاریخ 1399/3/22 تمامی اموربانکی این واحد درشعبه ایستگاه سراب مشهد(کد8583) انجام می پذیرد.) ایران خراسان رضوی مشهد
8585 شرکت نفت مشهد (ازتاریخ 1399/4/12 تمامی امور بانکی این واحد در شعبه "بلوار سجاد مشهد"کد8599 انجام می پذیرد. نامه 99088) ایران خراسان رضوی مشهد
8590 میدان امام رضا فریمان (ازتاریخ 1399/6/20 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه "فریمان" کد8589 انجام می پذیرد.) ایران خراسان رضوی فریمان
8591 کارخانه قند فریمان(ازتاریخ 1399/4/12 تمامی اموربانکی این واحد درشعبه "فریمان"کد8589 انجام می پذیرد. نامه 99088) ایران خراسان رضوی فریمان
8604 خیابان صدف مشهد ایران خراسان رضوی مشهد
8611 بلوارامامت مشهد ایران خراسان رضوی مشهد

<<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها