کار گروه بازاریابی

در این جلسه آقای شریف لو سرپرست اداره امور شعب با تبریک اعیاد شعبانیه بر جذب منابع ارزان قیمت تاکید کرد و خواستار ارتقای جایگاه بانک شد . وی با اشاره به برخورد شایسته با مشتریان بر ارایه خدمات مطلوب به کلیه مشتریان تاکید کرد . در ادامه جلسه نظارت و کنترل بر دستگاه های pos و جذب سپرده از طریق آنها و ارایه راهکارهایی جهت جذب بیشتر کودکان و نوجوانان به کانون جوانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها