مشخصات واحد
 

بیمارستان   -   کد: 23

آدرس: ایران - تهران - تهران - خ فردوسی - ادارات مرکزی
نوع واحد: بیمارستان
پیش شماره: 021
کد پستی: ----
آدرس ايميل:
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: ----

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
مدیریت بیمارستان:  61423111-5
مدیریت بیمارستان:  61426006
مدیریت -معاون پزشکی:  61423110
مدیریت -معاون پزشکی:  61423122
مدیریت -مدیر داخلی:  61423102
کمیسیون پزشکی:  61423141-3
انجمن اسلامی بیمارستان:  61423121
پذیرش:  61423252-5
اطلاعات:  61423070
اطلاعات:  61423080
اطلاعات :  61423090
پذیرش:  61423250-5
تلفن گویا :  66739525-8
تلفن گویا :  66752545-54
اوژانس:  60992323
داروخانه:  60992318
اطلاعات:  60992322
تلفنخانه :  66731360-9
تلفنخانه :  61420
آزمایشگاه - رئیس:  61423020
آزمایشگاه - معاون:  61423019
آزمایشگاه - منشی:  61423021
آزمایشگاه - منشی :  61423260
آزمایشگاه-میکروبشناسی:  61423026
آزمایشگاه-هورمون:  61423028
آزمایشگاه-بیوشیمی:  61423018
آزمایشگاه-هماتولوژی:  61423089
آزمایشگاه- عصر و شب:  61423025
بانک خون:  61423025
درمانگاه داخلی -منشی:  61423165-70
درمانگاه داخلی -پزشکان:  61423166-9
درمانگاه کلیه - منشی:  61423184
درمانگاه کلیه - پزشکان :  61423183-5
درمانگاه چشم -منشی:  61423171-2
درمانگاه چشم- اپتومتری:  61423222-4
روماتیسم:  61423174
درمانگاه اعصاب-پزشکان:  61423104-9
نوار IMG:  61423125
نوار مغزی:  61423126
درمانگاه اعصاب-منشی:  61423103
درمانگاه پوست-منشی:  61423191
درمانگاه پوست-پزشکان:  61423192-3
درمانگاه پوست -عمل پوست:  61423189
درمانگاه گوش و حلق و بینی-منشی:  61423194
درمانگاه گوش و حلق و بینی-پزشکان:  61423195-6
درمانگاه گوش و حلق و بینی-ادیومتری:  61423197
درمانگاه کودکان-منشی:  61423161
درمانگاه کودکان -پزشکان:  61423163
درمانگاه کودکان -پزشکان:  61423187
درمانگاه کودکان واکسیناسیون:  61423164
درمانگاه زنان-منشی:  61423201
درمانگاه زنان -پزشکان:  61423202-3
درمانگاه جهاز هاضمه -منشی:  61423145
درمانگاه جهازهاضمه-پزشکان:  61423147-8
آندوسکپی:  61423146
درمانگاه جراحی- منشی:  61423211-2
درمانگاه جراحی -گچ گیری:  61423213
درمانگاه جراحی -پزشکان:  61423214-7
درمانگاه قلب-منشی:  61423205
درمانگاه قلب -پزشکان:  61423206-7
درمانگاه ریه-منشی:  61423123
درمانگاه ریه -پزشکان:  61423124
درمانگاه ریه -اسپیرومتری:  61423127
درمانگاه ریه-برنکوسکپی:  61423128
دندان پزشکی مرکز:  61423742
تزریقات بانوان:  61423226
تزریقات آقایان:  61423225
سی سی یو:  61423650-1
بخش قلب:  61423640-1
اتاق اکو:  61423671
پست سی سی یو:  61423660
هولتر:  61423653
اتاق ورزش:  61423670
بخش داخلی 1:  61423630-1
کشیک قلب:  61423652
بخش داخلی 2:  61423540
بخش داخلی 2:  61423541
بخش داخلی 3:  61423530-1
بخش کودکان :  61423560-1
کشیک کودکان :  61423562
بخش زایشگاه:  61423430-1
اتاق زایمان :  61423440-1
کشیک زنان:  61423421
بخش نوزادان:  61423450-1
پزشک نوزادان NICU:  61423455
مشاور خانواده:  61423437
بخش جراحی 1:  61423330-1
بخش جراحی 2:  61423340-1
جراح کشیک:  61423328
جراحی سر پایی:  61423301
پزشک بیهوشی:  61423342
منشی اتاق عمل:  61423235-6
اسیشن اتاق عمل:  61423239
بیهوشی :  61423248
آی سی یو:  61423232-4
جراحی چشم:  61423250
استیشن پرستاری:  61423060-2
اوژانس پزشک عمومی:  61423067
اوژانس پزشک جراح:  61423066
اوژانس اتاق استراحت:  61423065
پذیرش اوژانس:  61423063-4
تریاژ:  61423068-9
صندوق:  61423189
منشی و صندوق شب:  61423267
دیالیز:  61423220-1
دارو خانه - رئیس:  61423724
داروخانه - گیشه:  61423725
داروخانه گیشه بخش:  61423729
داروخانه گیشه شب:  61423200
داروخانه - انبار:  61423727-8
داروخانه -صندوق:  61423723
پاتولوژی-پرسنل:  61423042-4
پاتولوژی-پزشک:  61423043
رادیولوژی-پرسنل:  61423048
رادیولوژی-منشی:  61423054-5
اسکن ایزو توپ:  61423053-8
اسکن ایزو توپ:  61423049
سونوگرافی:  61423008-9
ام آر آی:  61423032-4
رادیولوژی-صندوق:  61423050
رادیو لوژی-رئیس:  61423056
تغذیه-رئیس:  61423081
کارشناس تغذیه:  61423082-3
تغذیه -قسمت تهیه:  61423086
تغذیه-پرسنل:  61423088
تغذیه- لاین غذا:  61423087
فیزیوتراپی-رئیس:  61423036
فیزیوتراپی-منشی:  61423037-8
مرکزمشاور تغذیه:  61423129
مشاوره روانشناسی:  61423751-2
مدارک پزشکی-کارمندان:  61423179-81
مدارک پزشکی-کارمندان:  61423176
مدارک پزشکی-رئیس:  61423177-8
سر پرستاری:  61423700-1
معاون پرستاری:  61423717
دایره کامپیوتر:  61423708-9
کاخداری:  61423730-3
سالن کنفرانس(آموزش):  61423710-1
تریا:  61423720-1
تریا- پزشکان:  61423722
کتابخانه:  61423705-6
اتاق آسانسور:  61426666
درمانگاه امیرآباد:  66438661-5
درمانگاه بازار:  33911414
درمانگاه تجریش:  22717038
درمانگاه تهرانپارس:  77882038
درمانگاه سیدخندان:  22861391و22869865
دبیرخانه- رئیس:  61423150
دبیر خانه -پرسنل:  61423151-3
دبیرخانه -معاون:  61423154
دبیرخانه- بایگانی:  61423149
سوپروایزر درمانگاهها:  61423118-20
دبیرخانه- فتوکپی:  61423247
دبیرخانه- فتوکپی:  61423247
حسابداری-رئیس:  61423131
حسابداری-معاون:  61423132
حسابداری-پرسنل:  61423139-40
حسابداری-پرسنل:  61423133-7
حسابداری-بایگانی:  61423136
حسابداری-بایگانی:  61423138
کامپیوتر:  61423230-1
کامپیوتر:  61423228-9
قراردادها:  61423244-6
بهداشت:  61423210
بهداشت:  61423259
دایره اثانیه:  61423091-4
انبار تاسیسات:  61423041
انبار پزشکی:  61423040
انبار ملزومات:  61423079
انبار تغذیه:  61423085
خیاطخانه:  61423098-9
مطبوعات:  61423744
کارپردازی:  61423071-3
تاسیسات:  61423010-1
مسئول تاسیسات:  61426002
اتاق برق:  61423014
تجهیزات پزشکی:  61423095-7
تایید نسخ:  61423768-9
تایید نسخ:  61423754
نقلیه:  61423293-4
کافی شاپ:  61423159
مراقبین طبقه همکف:  61423156-7
ضربت:  61423190
آسانسور استریل:  61423734-5
آسانسور بیماران:  61423715-6
آسانسور پرسنل:  61423337
آسانسور تغذیه:  61423738-9
آسانسور مدیریت:  61423740-1
تلفنخانه بانکی:  60992340-4
سالن مشایعات:  61423749
مهد کودک:  61423283-9
سی اس آر:  61423045-6
لاندری:  61423265-6
امحاء:  61423017
فاکس دبیرخانه:  66735210
فاکس مدارک پزشکی:  66733647
فاکس کارپردازی:  61423078
فاکس کنفرانس:  61423712
فاکس اثاثیه:  61423292
بانک:  60991
بانک تلفنخانه:  60991
تلفنخانه بانک:  60992312
اثاثیه بانک:  60992321
دبیرخانه :  60992313-4
تایید نسخ:  60992976
مترون:  60992317
دندانپزشکی:  60992301
دندانپزشکی:  60992348
حسابداری:  60992324
دایره رایانه:  60992309
انجمن اسلامی:  60992319
کمیسون پزشکی:  60992327
مرکز مشاوره:  60992336
معاون مالی:  60992328-34
تایید نسخ:  60992976-86
کارپردازی:  60992331
انتظامات:  60992995
ترابری:  60992332
تغذیه:  60992316
مهدکودک:  60992937
درب ورود:  60993764
کارت زنی :  61423333
کوچه شیروانی:  60992991


  پیام مدیر واحد   بیمارستان

 

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   بیمارستان  مشاهده >>


  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   بیمارستان
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    15:00 - 7:30
    يکشنبه    15:00 - 7:30
    دوشنبه    15:00 - 7:30
    سه شنبه    15:00 - 7:30
    چهارشنبه    15:00 - 7:30
    پنجشنبه    15:00 - 7:30
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها