مشخصات واحد
مجوز دیجیتالی واحد
نمایش مجوز دیحیتالی واحد

مجلس شورای اسلامی   -   کد: 1700578

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - مجاهدین اسلام - میدان بهارستان - خ مجاهدین اسلام - ساختمان مجلس شورای اسلامی
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزی تهران
نوع شعبه: ریالی
درجه واحد: درجه 1
پیش شماره: 021
کد پستی: ----
آدرس ايميل: br0578@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: ----