واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  2963   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
9118 مدیریت امور مجلس ایران تهران تهران
9119 اداره کل حسابرسی داخلی ایران تهران تهران
9121 مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط عمومی ایران تهران تهران
9124 مدیریت امور بیمارستان و دانشکده پرستاری ایران تهران تهران
9130 اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه ایران تهران تهران
9133 اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری ایران تهران تهران
9134 اداره کل بانکداری تجاری ایران تهران تهران
9135 اداره کل بانکداری خرد و کسب و کارهای کوچک ایران تهران تهران
9137 اداره کل رعایت قوانین و مقررات ایران تهران تهران
9200 اداره امور شعب استان گلستان ایران گلستان گرگان
9220 بانک کارگشایی گرگان ایران گلستان گرگان
9404 کارگشایی بابل ایران مازندران بابل
9600 اداره امور شعب استان مازندران ایران مازندران ساری
9610 کارگشایی ساری ایران مازندران ساری
9738 غدیربهشهر ایران مازندران بهشهر
9772 اداره بندروکشتیرانی نوشهر(ازتاریخ 1399/3/1 تمامی امور این واحد درشعبه نوشهر (کد9771) انجام می پذیرد. نامه 99050 تاریخ 1399/2/24 ایران مازندران نوشهر
9926 مدیرامورحراست ایران تهران تهران
9927 مدیرامور طرح و برنامه ایران تهران تهران
9939 مدیر امور شعب مستقل ایران تهران تهران
9943 اداره کل حفاظت پرسنلی ایران تهران تهران

<<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها