واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3073   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
8757 بانک کارگشایی تربت جام ایران خراسان رضوی تربت جام
8844 بانک کارگشایی سبزوار ایران خراسان رضوی سبزوار
9020 بانک کارگشایی بیرجند ایران خراسان جنوبی بیرجند
9110 معاونت حقوقی و وصول مطالبات ایران تهران تهران
9111 معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات ایران تهران تهران
9113 معاونت امور ارزی و بین الملل ایران تهران تهران
9114 معاونت مالی ایران تهران تهران
9115 معاونت اعتباری ایران تهران تهران
9116 معاونت منابع انسانی ایران تهران تهران
9117 معاونت پشتیبانی ایران تهران تهران
9118 مدیریت امور مجلس ایران تهران تهران
9119 اداره کل حسابرسی داخلی ایران تهران تهران
9121 مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط عمومی ایران تهران تهران
9124 مدیریت امور بیمارستان و دانشکده پرستاری ایران تهران تهران
9130 اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه ایران تهران تهران
9133 اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری ایران تهران تهران
9134 اداره کل بانکداری تجاری ایران تهران تهران
9135 اداره کل بانکداری خرد و کسب و کارهای کوچک ایران تهران تهران
9136 قائم مقام مدیر عامل ایران تهران تهران
9137 اداره کل رعایت قوانین و مقررات ایران تهران تهران

<<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها