واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>   مشاهده نتایج بر روی نقشه  
تعداد واحدها:  56   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
9200 اداره امور شعب استان گلستان ایران گلستان گرگان
9209 غدیرگرگان(ازتاریخ 1399/5/30 همه کارهای بانکی این واحد در باجه « میدان پانزده خرداد گرگان »کد 9214انجام می پذیرد.) ایران گلستان گرگان
9220 بانک کارگشایی گرگان ایران گلستان گرگان
9222 میدان بارگرگان (از تاریخ 99/06/13 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه خیابان شهید رجایی گرگان کد 9216 انجام می پذیرد) ایران گلستان گرگان
9286 میدان شهداعلی ابادکتول (ازتاریخ 1399/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «علی آباد کتول»کد 9281انجام می پذیرد.) ایران گلستان علی آباد
9332 مختومقلی کلاله(از تاریخ 99/05/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه کلاله کد 9331 انجام می پذیرد) ایران گلستان کلاله
1709201 گرگان ایران گلستان گرگان
1709207 سرخنکلاته گرگان ایران گلستان گرگان
1709208 خیابان دکتربهشتی گرگان ایران گلستان گرگان
1709210 بلوارناهارخوران گرگان ایران گلستان گرگان
1709211 خیابان امام خمینی گرگان(به اطلاع می رساند کلیه اموربانکی این شعبه از تاریخ 1400/6/25 به شعبه خیابان شهید رجایی گرگان با کد 17092 ایران گلستان گرگان
1709212 خیابان شهدای گرگان ایران گلستان گرگان
1709213 ولیعصر گرگان ایران گلستان گرگان
1709214 میدان پانزده خردادگرگان ایران گلستان گرگان
1709216 خیابان شهیدرجائی گرگان ایران گلستان گرگان
1709217 خیابان جرجان گرگان ایران گلستان گرگان
1709218 میدان 7تیرگرگان ایران گلستان گرگان
1709219 میدان شهیدمفتح گرگان ایران گلستان گرگان
1709221 اق قلا ایران گلستان آق قلا
1709224 سه راه گرگانپارس ایران گلستان گرگان

<<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها