واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>    
تعداد واحدها:  3791   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
2689 شهرداری قزوین ایران قزوين قزوین
2690 میدان تره بارقزوین ایران قزوين قزوین
2695 خیابان طالقانی قزوین(ادغام با شعبه میدان ولی عصر قزوین) ایران قزوين قزوین
2700 اداره امور شعب استان قم ایران قم قم
2706 حضرتی قم (ازتاریخ 1399/6/6 همه کارهای بانکی این واحد درشعبه "قم" کد 2701 انجام می پذیرد.) ایران قم قم
2709 خیابان امام خمینی قم(امور بانکی در شعبه ازادی قم انجام میگیرد) ایران قم قم
2710 نکوئی قم(ازتاریخ 1399/05/16 همه کارهای بانکی این واحد درشعبه «خیابان طالقانی قم»کد 2712 انجام می پذیرد.) ایران قم قم
2713 میدان مطهری قم (ازتاریخ 1399/4/17 کلیه اموربانکی این واحد در شعبه "قم"کد(2701)انجام می پذیرد.) ایران قم قم
2719 شهرداری قم ایران قم قم
2722 ایثارگران قم ایران قم قم
2728 خیابان امام خمینی مامونیه ساوه (ادغام در شعبه مامونیه زرندیه کد 2727 از تاریخ 1397/6/15) ایران مركزي ساوه
2730 شهیدمصطفی خمینی قم ایران قم قم
2739 دانشگاه ازاداسلامی ساوه(کلیه اموربانکی در شعبه میدان فلسطین ساوه انجام میگیرد) ایران مركزي ساوه
2740 بانک کارگشایی ساوه ایران مركزي ساوه
2746 دکترحسابی تفرش (ادغام با شعبه تفرش) ایران مركزي تفرش
2767 شهید رجایی محمدیه ایران قزوين البرز
2771 خیابان اسدآبادی قزوین (ازتاریخ 1399/2/18 ادغام در شعبه میدان امام خمینی قزوین کد2677) نامه 99/0017/03/99037د ایران قزوين قزوین
2777 بانک کارگشایی قم ایران قم قم
2778 بلوار شهید عطاران قم ایران قم قم
2789 شهدای هفتم تیرقم ایران قم قم

<<صفحه بعد     ...  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها