واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>   مشاهده نتایج بر روی نقشه  
تعداد واحدها:  56   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
2254 خیابان مجاهدقزوین (ادغام با شعبه خیابان نواب شمالی قزوین) ایران قزوين قزوین
2670 اداره امور شعب استان قزوین ایران قزوين قزوین
2673 خیابان فردوسی قزوین(امور بانکی در شعبه چهارراه خیام قزوین انجام می گیرد) ایران قزوين قزوین
2678 میدان 17شهریورتاکستان ایران قزوين تاکستان
2680 بانک کارگشایی قزوین ایران قزوين قزوین
2687 ابیاری دشت قزوین ایران قزوين قزوین
2689 شهرداری قزوین ایران قزوين قزوین
2690 میدان تره بارقزوین ایران قزوين قزوین
2695 خیابان طالقانی قزوین(ادغام با شعبه میدان ولی عصر قزوین) ایران قزوين قزوین
2767 شهید رجایی محمدیه ایران قزوين البرز
2771 خیابان اسدآبادی قزوین (ازتاریخ 1399/2/18 ادغام در شعبه میدان امام خمینی قزوین کد2677) نامه 99/0017/03/99037د ایران قزوين قزوین
4340 دانشگاه ازاداسلامی تاکستان (ادغام با شعبه تاکستان) ایران قزوين تاکستان
4421 بلوارطالقانی ابیک(ادغام درشعبه آبیک قزوین کد 2694) ایران قزوين آبیک
4422 خیابان پاسداران بوئین زهرا(ازتاریخ 1399/06/20 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «بوئین زهرا»کد 2692 انجام می پذیرد.) ایران قزوين بوئین زهرا
1702250 خیابان شهیدمحمدمنتظری قزوین ایران قزوين قزوین
1702251 بلوارازادگان قزوین ایران قزوين قزوین
1702252 خیابان نواب شمالی قزوین ایران قزوين قزوین
1702253 بیدستان قزوین ایران قزوين البرز
1702255 بلوار22بهمن الوندقزوین ایران قزوين قزوین
1702663 خیابان پادگان قزوین ایران قزوين قزوین

<<صفحه بعد     3  2  1    صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها